Tänavu märtsis tunnistas Pärnu maakohus Ülle Kottisse (46) süüdi KarS § 113 lg 1 järgi ja teda karistati 9-aastase vangistusega.

Kottisse mõisteti süüdi selles, et ta möödunud aasta maikuus lõi elukaaslast Aivar Kandlat ühes Pärnu korteris noaga selga, tekitades Kandlale vasakusse rinnaõõnde tungiva torke-lõikehaava, mis põhjustas Kandla surma.

Kaitsja Rünno Roosmaa taotles ringkonnakohtult maakohtu otsuse tühistamist ja uue otsusega Ülle Kottisse õigeksmõistmist, kuid seda ei rahuldatud.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus on põhjalikult analüüsinud Kottisse kohtus antud ennastõigustavaid ütlusi, tuvastanud vastuolud süüdistatava ütlustes erinevatel menetlusetappidel, aga ka muude kriminaalasjas tuvastatud asjaoludega ja põhjendatult leidnud, et süüdistatava ütlustele ei saa rajada kohtuotsust, sest need on ebausaldusväärsed.

Kohus märkis ka, et kuna süüdistatav ei kutsunud kohe pärast kannatanule noa selga löömist kiirabi, et kannatanu elu päästa, tegutses ta kaudse tahtlusega kannatanu tappa. „Ü. Kottisse teojärgne käitumine annab alust väita, et ta suhtus kannatanu surma saabumise võimalikusesse ükskõikselt ja surm tegelikult tema teo tagajärjel saabuski,“ ütles kohus.

Seega on kohtu hinnangul põhjendatud Kottisse käitumine kvalifitseerida kaudse tahtlusega toimepandud tapmisena.

Ringkonnakohus nõustus määratud karistusega ja leidis, et karistust kergendavaid asjaolusid tuvastatud ei ole.

Ülle Kottisse võib otsuse riigikohtusse edasi kaevata 30 päeva jooksul.