„See, et praeguse valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus, oli väga läbimõeldud otsus. Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes on naiste osakaal tõusnud 28% piirimaile, kuid jäänud kahjuks sinna pidama“ ütles Riisalo. „Mitmekesised otsustuskogud teevad aga meie kõigi jaoks paremaid otsuseid. Just seetõttu on oluline, et poliitikas valitseks tasakaal. Kohalike omavalitsuste volikogudes, Riigikogus, valitsuses ja muudel poliitilistel ametikohtadel peaks ühe soo esindajaid olema vähemalt 40%,” lisas Riisalo.

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Helen Biin märkis, et valdkonnad, mida naised ja mehed poliitikas juhivad, on stereotüüpselt jagunenud – nii valitsuses kui ka näiteks Riigikogu komisjonides, jääb naistele kultuuri, hariduse ja hoolekande, meestele taristu, raha ja riigikaitsega seonduv. Praeguses valitsuses on Eesti ajaloo esimene naissoost justiitsminister, lisaks on naine ka rahandusminister. Kaitsevaldkonda pole aga naised tänini veel juhtida saanud.

“Naiste senise vähese poliitikas osalemise põhjuseks ei saa pidada huvi puudumist poliitika vastu, sest võrreldes nn vana Euroopa riikidega on meil naisi erakondades palju – keskmiselt 52% kõikide erakondade liikmetest on naised,” rääkis Biin. Kuigi üha sagedamini näeme naisi ka erakondi juhtimas, on parteide juhatuse liikmete hulgas naisi vaid kolmandik.

Valijad annavad oma hääle meeleldi naistele, kuid valimisnimekirjades on vaid iga kolmas kandidaat naine. „Üheks võtmeks naiste osaluse suurendamisel poliitikas ongi just erakonnad, kes saavad naisi senisest enam julgustada ja kaasata nii erakonna juhtkogudesse ja valimisnimekirjadesse kui arvestada nende kandidatuuriga poliitiliselt väga olulistele ametikohtadele,” lisas minister Riisalo.

Aprillist kuni jaanipäevani avaldab sotsiaalministeerium 10-osalise minivideote sarja “Võrdsem Eesti”, kutsudes sellega ära tundma ebavõrdsust ja vägivalda ning sellele ka reageerima ja abi otsima. “Võrdsem Eesti” videosarjas saavad sõna teadlased ja eksperdid. Igal nädalal avaldatakse üks videoklipp sotsiaalministeeriumi Youtube´i kanalis, lühikesed videoklipid jooksevad iganädalaselt ETV kultuuriteadetes.