Mullu aprillis pöördusid noored kliimastreikijad MTÜ Loodusvõlu nime all kohtusse Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase vastu. Kaebuses nõudsid noored, keda esindab Keskkonnaõiguse Keskus, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa põlevkiviõlitehase rajamiseks ja tagaks Enefit280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse.

Tartu halduskohus esialgset õiguskaitset ei kehtestanud. Tänane Tartu ringkonnakohtu määrus tühistas selle otsuse. See tähendab, et ehitusloa kehtivus on peatatud, kuni jõustub menetlust lõpetav lahend. Kohtuotsus ei kuulu edasikaebamisele ja kehtib tänasest. Üks kohtunik jäi eriarvamusele.

Tänase määrusega lahendas kohus üksnes esialgse õiguskaitse ning kohtuvaidlus õlitehase rajamise otsuse õiguspärasuse üle läheb edasi. Kuni selles vaidluses lõpliku kohtulahendi tegemiseni ei saa õlitehase ehitusega aga alustada. Keskkonnaõiguse keskuse juristide sõnul võib menetlus kesta aasta või kauemgi.

"Tegu on väga kaaluka otsusega, mis aitab kliimamuutuseid süvendavale ning keskkonda kahjustavale tehasele pidurit tõmmata," sõnas MTÜ Loodusvõlu liige Kertu Birgit Anton. "Parim saadaolev kliimateadus, Euroopa Liidu kliimapoliitika, ning isegi ettevõtete endi tellitud uurimistööd on näidanud, et õlitööstuse laiendamine ei ole mõistlik. Tuleviku Eestis ei ole kohta fossiilkütustele ega põlevkiviõlitehasele. Seisame jätkuvalt selle eest, et keskkonda kahjustavat tehast ei tuleks."

Aasta alguses kohtule esitatud määruskaebuses leidis MTÜ Loodusvõlu, et kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes ei ole sõnaselgelt välistatud ehitamise kahjulikku mõju lähedal asuvale Mustajõe loodusalale, võib ehitusloa alusel lubatud ehitustegevus kaasa tuua kahjuliku keskkonnamõju.

"Kohus kinnitas tänase määrusega meie väidet, et KSH aruande sõnastuse kohaselt ei ole Natura alale ebasoodsa mõju avaldumine välistatud, mis aga on eeltingimus selliseid alasid mõjutada võivate tegevuste lubamiseks," selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari. "Seejuures on see ainult üks viga õlitehase keskkonnamõju hindamise menetluses - kaebuses oleme neid välja toonud veel mitmeid. Meie hinnangul on õlitehase rajamise otsus tervikuna läbi kaalumata ning õigusvastane.”

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts selgitas, et Enefit Power on kohtuvaidlusesse mittetulundusühingu Loodusvõlu ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse vahel kaasatud kolmanda osapoolena kui uut Enefit280 õlitehast kehtiva ehitusloa alusel rajav ettevõte.

"Tänane otsus puudutab paralleelset õigusvaidlust ehk vaidlust esialgse õiguskaitse kohaldamise üle," selgitas Luts. "Enefit Power ootab põhivaidlusest esimest otsust 4. juunil. Kuna ehitustegevus uue õlitehase rajamiseks pole veel alanud, puudub esialgse õiguskaitse rakendamisel veel otsene mõju."

Kliimastreikijad läksid kohtusse, kuna nende hinnangul ei võimalda plaanitav õlitehas Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ning on vastuolus säästva arengu eesmärkidega ja Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Eelmise aasta kevadel suurendas valitsus uue õlitehase ehituseks Eesti Energia aktsiakapitali 125 miljoni euro võrra. Kokku läheb tehas maksma hinnanguliselt 286 miljonit eurot.

Viimastel nädalatel on Eesti Päevaleht kirjutanud, kuidas kõik tehase ehitusega seotud lepingud on sõlmitud praeguse valitsuse ajal ja viimastel nädalatel, kuigi Reformierakonna sõnul on tehase ehitus kliimale kahjulik ja nemad seda ei toeta. Samuti on küsimusi tekitanud tehase tasuvus, mille kohta rahandusministeerium ega Eesti Energia selgitusi ei anna.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid