Reoveeuuringus on määratletud neli ohutaset:

Tanel Tenson ütles, et paraku on oranži ja punase tasemega paikasid nende kaardile juurde tulnud: "Asulate arv, kus viirust leiti kõrgel või väga kõrgel tasemel, on kahjuks sel nädalal isegi tõusnud." Ta lisas, et tegemist ei ole pelgalt statistilise veaga või mõnest üksikust koldest tuleneva tõusuga. "Näeme ikkagi üldist tõusu kahjuks," ütles professor.

Reoveeproove võetakse kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele väiksematest asulatest ning kohaliku tähtsusega asutustes. Proovide kogumisel teeb Tartu ülikool koostööd Eesti keskkonnauuringute keskuse ja vee-ettevõtetega, kes linnade reoveepuhasteid käitavad. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehakse Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed.