"Kaitsepolitseiameti põhiülesanne on teabe kogumine põhiseadusliku korra kaitseks ja amet hindab võimalikke ohte just põhiseadusliku korra vaatest. Ohuhinnangut ajakirjanikule kommenteerides lähtusingi sellest kõige üldisemast ülesandest," kõneles Vaher. Varasemast Delfi loost saab lugeda ja kuulata, kuidas Elmar Vaher ohuhinnangust kõneles.

"Olen selgitanud EKRE fraktsioonile, sealhulgas Martin Helmele ka otsesuhtluses, et kaitsepolitsei ohuhinnangut kommenteerides ei öelnud ma kordagi, et põhiseaduslik kord on ohus, vaid et see võib olla ohus," rääkis Vaher. Seega on erinevus fraasis "võib olla".

"On väga kahju, et küsimus võimalikust ohust põhiseaduslikule korrale on varjutanud ära väga reaalse ja vahetu ohu, mis seisneb nakkuse levikus. Politsei ei tegutsenud neil päevil ainult kaitsepolitsei hinnangu alusel – oleme selgitanud ja selgitan veel, et ennekõike on tegemist tervisekriisi ja nakkuse leviku ohuga," ütles Vaher veel vastuses.

"Seda, et kaitsepolitsei hinnang sisaldas infot võimaliku riigipöördekatse ja riigikoguhoone hõivamise kohta või seda, et meeleavaldusi korraldataks Kremli mõjutustel, on väitnud EKRE fraktsiooni esindajad," lisas PPA peadirektor.

"Olen seisukohal, et politsei tegevuse aluseks olnud ohuhinnangud ehk terviseameti hinnang, politsei enda kogutud teave ja kaitsepolitsei hinnang andsid meeleavaldustega seoses kindluse, et politsei pidi ja peab ka praegu olema valmis sekkuma viiruse leviku piiramiseks ja avaliku korra kaitseks ning hoidma ära massilise korratuse tekke."