Isetekkeline prügimägi asub Paljassaare tee 45 kinnistul, mis kuulub riigile. Mupost öeldi Delfile, et nad tegid maa-ametile teavituse riigimaa prügistamisest. "Saime vastuse, et pärast riigimaalt jäätmete likvideerimise riigihanke lepingu sõlmimist korrastatakse kinnistu hiljemalt käesoleva aasta suveks," sõnas asutuse kõneisik Meeli Hunt.

Paljassaarest on ka varasematel aastatel meedias juttu olnud nurga alt, et lisaks suvitajatele satuvad sinnakanti need, kes tahavad oma kolast ja jäätmetest lahti saada.

Hunt sõnab, et piirkonnainspektorid hoiavad oma territooriumil pidevalt silma peal, aga igal pool korraga pole võimalik olla ja risustusi kahjuks aeg-ajalt tekib. "Paljassaares on tegelikult olukord võrreldes varasemate aastatega väga palju paremaks muutunud," ütleb ta, ent tõdeb: "Paraku on inimesi, kes looduskeskkonnast ei hooli ja ikka prügi maha poetavad."

Illustreerimaks mupo inspektorite operatiivset reageerimist, meenutab ta ühte seika kolme aasta tagant, mil oli positiivne lõpp. "Meie patrull avastas Paljassaares hulgaliselt üle öö tekkinud prügikuhilaid: ehituspraht, vanad sõidukite rehvid, olmeprügi ja nii edasi. Uurimise käigus selgus, et tegemist oli "Teeme ära!" kampaania raames tehtud koristustalgutega ja nädalavahetusel kokku kogutud risu ei olnud veel esmaspäeva hommikuks jõutud ära viia."

Mupo edastab inimestele palve: kui keegi märkab kahtlast prügi ladustamist, siis kindlasti sellest teada anda numbril 14410 ning võimalusel fikseerida tegevus mobiiltelefoni abil. "Kuna Paljassaare on muutumas järjest olulisemaks vaba aja veetmise kohaks, siis on meil kõigil soov, et me ei peaks nägema risustatud alasid. Aga siin saab iga inimene oma panuse anda. Eeskätt looduse ja keskkonna suhtes vastutustundlikult käitudes," lausub Hunt lõpetuseks.