Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul on rõõmustav tänasel rahvusvahelisel ajakirjandusvabaduse päeval tõdeda, et inimesed otsivad infot professionaalsest ajakirjandusest, mitte sotsiaalmeediast, ning peavad ajakirjandust oluliseks.

Kõige loetavam Eesti internetikeskkond on Delfi, millel on uuringu järgi 68 protsenti lugejaid Eesti elanikest. Järgneb Postimees 60, Eesti Rahvusringhäälingu veeb 49 ja Õhtuleht 24 protsendiga.

22 protsenti lugejatest loeb ainult üht kanalit, 29 protsenti kaht, 32 protsenti kolme ning 17 protsenti lugejatest saab info enam kui kolmest uudiskeskkonnast.

Interneti uudiskeskkondi peavad kõige olulisemaks teabekanaliks kuni 49-aastased. Televisioon on kõige olulisem üle 50-aastaste jaoks ja raadio teabekanalina vanematele kui 74-aastastele.

Interneti uudiskeskkondi peab oluliseks 81 protsenti vastanutest, televisiooni 78 ja raadiot 54 protsenti. Sotsiaalmeedia on olulisuse nimekirjas alles neljandal kohal ja seda 41 protsendiga.

Tasulisi internetikeskkondi loeb kokku 15 protsenti inimestest. Neist 4 protsenti loeb ainult erakanaleid ning 11 protsenti loeb erakanalite kõrval uudiseid ka rahvusringhäälingu veebist. Tasuta internetikeskkondade lugejaid on 68 protsenti.