Teadusnõukoda leiab, et laste ja noorte õppelünkadel ja psühholoogilistel häiretel on tulevikus suurem mõju ühiskonnale kui SARS-CoV-2 mõju. Haridusasutuste avamine peaks seetõttu olema esimene meede piirangute lõdvendamisel.

Haiguste ennetamise ja tõrjumise Euroopa keskuse andmetel uurendab haridusasutuste täielik avamine nakatamiskordajat R umbes 0,21 ühiku võrra. Teadusnõukoda leiab samas, et avamine on suhteliselt ohutu, kui on täiendavalt rakendatud erinevad infektsiooni vältimise meetmed. Sellisteks meetmeteks on ventilatsioon ja õhutamine, distantsi hoidmine, siseruumides näomaskide kandmine, õuesõpe, õpetajate vaktsineerimine, kiirtestide kasutamine, kätepesu jne.

Arvatakse ka, et Eestis on väga madala nakatumisega piirkondi, kus oleks võimalik rakendada regionaalseid erisusi.

Ohumärk: nakatumise langustrend on aeglustunud

Kuigi erinevate mõõdikute suund liigub oranži ehk kõrge riskitaseme suunas, püsib nakatamiskordaja R 24. aprilli seisuga vahemikus 0,80–0,86, mis on sarnane eelneva nädalaga. 14 päeva nakatumiste koguarv 100 000 elaniku kohta on langenud alla 500 ning positiivsete testide protsent alla 10%. Nakatumise langus on perioodil 18.-24. aprill toimunud kõikides vanuserühmades.

Haiglaravi vajavate inimeste arv on samuti langustrendis, kuid kolmanda astme intensiivravi koormus (eriti Tallinnas) on väga kõrge ja ei näita langustrendi. Keskmine intensiivravi pikkus on 10 päeva. Vähenenud on üle 70-aastaste inimeste sattumine haiglaravile. Langema on hakanud ka surmade arv ning vähenenud 80+ vanuserühmas olevate inimeste proportsionaalne osakaal surmade seas. Mõlema trendi puhul on üheks oluliseks põhjuseks järjest suurenev vaktsiinidega hõlmatus eakates vanuserühmades.

Jaanipäeva ohutase võib olla kollane, ent ka oranž või punane

Teadusnõukoda avaldas enda prognoosis kolm võimalikku stsenaariumit. Ka kõige optimistlikum neist tähendab vaid kollasele ohutasemele jõudmist. See tähendab, et teatud piirangud võivad kehtida ka jaanipäeval. Samas on ka võimalik, et Eesti pandeemiaolukord pole jaanitulede süütamise ajaks üldse paranenud.

Klõpsa piltidel, et näha teadusnõukoja kirjeldust iga prognoositud stsenaariumi kohta: