Konkureerivad lennukitüübid on Boeing F/A-18 Super Hornet (USA), Dassault Rafale (Prantsusmaa), Eurofighter Typhoon (Euroopa ühine), Lockheed Martin F-35 (USA) ja Saab JAS 39 Gripen (Rootsi), vahendab Uusi Suomi.

Pakkujatelt paluti lõplikku pakkumist iga multifunktsionaalse hävitaja ümber moodustuva terviklahenduse ja hanketerviku kohta, mille eesmärgiks on tekitada Soome kaitsesüsteemi seisukohalt parim võimalik sooritusvõime praeguste F/A-18 Hornetite sooritusvõime asendamiseks.

Lisaks lennukitele peab sooritusvõime tervik sisaldama maksimumeelarve piires muid tehnilisi süsteeme, väljaõppesüsteeme, vajalikke hooldusvahendeid, testimisseadmeid ja varuosi ning relvi, andureid ja muid tüübikohaseid tugitegevusi.

Soome hanke HX kogufinantseering on kümme miljardit eurot. Eduskunta on eraldanud 9,4 miljardit eurot praegused Hornetid asendava süsteemi ostmiseks ja 579 miljonit eurot selleks, et soetatud terviku saaks Soome kaitsesüsteemi osana kasutusele võtta. 21 miljonit eurot eraldati hanke ettevalmistamiseks.

Kaitseministeeriumi teatel põhineb multifunktsionaalse hävitaja hankekonkurss neljal otsuste tegemise osavaldkonnal: sõjaline sooritusvõime, varustuskindlus, tööstuslik koostöö ja kulud.

Hanke julgeoleku- ja kaitsepoliitilisi mõjusid hinnatakse väljaspool hankekonkurssi ennast.

Et hange mõjutab Soome kaitseväe teovõimet ja lahendab õhuväe võitlusvõime 2060. aastateni, peab hankeotsus viima eeskätt sooritusvõimelt parima süsteemi valimiseni, kaasa arvatud toetuselemendid ja kogu elukaare aegne ning tulevane arendamisvõimalus.

Tootja peab andma nõudmised täitvad tööstusliku koostöö lahendused ning hooldussüsteemi, mis võimaldab funktsioneerimise eriolukorras ja seda eeldava iseseisva tegutsemisvõime. Süsteemi kasutamis- ja hoolduskulud tuleb katta kaitse-eelarvest.

Kui pakkuja on läbinud varustuskindluse, tööstusliku koostöö ja kulude otsustusvaldkonnad, jõuab ta sooritusvõime hindamise viimasesse faasi.

Viimases faasis hinnatakse iga kandidaadi pakutava HX-süsteemi sõjalise sooritusvõime efektiivsust pikalt kestvas sõjamängus. Kaitseväe ettepanek valitava süsteemi kohta põhineb sõjamängu tulemusel ja hinnangul tulevase arenduspotentsiaali kohta. Hankeotsuse teeb Soome valitsus.