„Tuleb teha kõik, et selline olukord ei korduks,” ütles Staķis, kes rääkis toimunud nõupidamisest Riia ehitusameti ja munitsipaalpolitseiga, kus selgus, et neil teenistustel ei piisa volitusi selliste asutuste tegevuse lõpetamiseks.

Nõupidamise tulemusena kutsus linnapea kokku töögrupi, milles osalevad Riia linnaduuma, riigipolitsei, päästeteenistus ja maksuamet. Nende ülesanne on otsustada, kuidas sellistes olukordades reageerida ja milliseid muudatusi seadustes on vaja, et selline juhtum ei korduks.

„Praegu andsin ma ülesande viia läbi reidid ja uurida kõiki kohti, kus on teada selliste ebaseaduslike majutusasutuste olemasolust,” ütles Staķis. „Tuleb aru saada, et need on füüsilised isikud, kellel on korterid, kuhu nad võtavad elanikke ja võtavad selle eest raha. Mõnikord on see lihtsalt üks korter, kus elab 6-10 inimest.”

Staķis tunnistas, et tal ei ole veel informatsiooni kannatanute kohta ega ka selle kohta, kui palju selliseid „hosteleid” võib Riias olla.

„Tõestada, et see on ebaseaduslik hotell, on üsna raske, aga informatsiooni selliste elamispindade kohta on lihtne leida sellistelt veebilehtedelt nagu Booking.com, sellele võime me reageerida,” selgitas linnapea. „Siin on tähtis, kas meil on tahe seda teha ning samuti volitused, instrumendid ja ressursid. Ja et kõik teenistused teeksid omavahel koostööd, mitte igaüks ei tegeleks ainult oma asjaga. Maksuametit huvitab, et maksud oleksid makstud. Ta võib ju anda signaali ehitusametile, et seal kontrollitaks, kas on ebaseaduslikke ehitisi, kas korter on elanikele ohtlik... Kõigil on valik, kas töötada seaduslikult või ebaseaduslikult. Ja me näeme, et see ei ole ainult maksude küsimus, vaid inimelude küsimus.”