„Tartus toimunu meenutab vägagi mõne aasta eest Pärnus aset leidnud värbamist, kus erakonda toodi kriminaalse taustaga inimesi. See ei ole enam ühe või kahe inimese isiklik algatus, vaid süstemaatiline käitumine,“ ütles Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja.

Ta lisas, et kuna liikmete vastuvõtuks andis kogu Tartu piirkonna juhatus heakskiidu, lasub ka vastutus piirkonna esimehe ja juhatuse õlul. „Mainekahju erakonnale sündis läbi Tartu piirkonna juhatuse otsuse kiita heaks liitumisavaldused eelkontrolli tegemata. Piirkonna esimees ja juhatus jätsid oma töö tegemata. Tegu on äärmiselt kahetsusväärse olukorraga ja erakonna esimehe katsed seda pisendada on häbiväärsed.“

Vanaselja märkis, et viimasel nädalal ilmsiks tulnud uudiste valguses on erakonna juhatuse volituste pikendamiseks korraldatud e-hääletus kaotanud igasuguse legitiimsuse ning erakond vajab suurkogu, kus kõik liikmed saaksid võimaluse valida Isamaale uued, väärikad ja ausad juhid.

“Südametunnistusega erakonnakaaslased ei tohi lahkuda ja kutsume neid liituma Parempoolsetega, et anda erakonnale uus hingamine ning seista Isamaa väärtuste eest,” lisas ta.

Isamaa liikmeühendus Parempoolsed tegid volikogule ettepaneku korraldada erakonna korraline suurkogu enne 13. juunit, kasutades selleks nii e-platvorme kui piirkondades avatavaid jaoskondi.