"Meedia vahendusel oleme tänaseks teada saanud, et esmaspäeval Tartu linna piirkonna uute liikmete vastuvõtmise korraldamisel on justkui osalenud ka Alina Berebeljuh, kes on pakkunud inimestele liitumise nimel meelehead. Sellisel käitumisel ei saa olla midagi ühist Isamaa poliitilise kultuuriga. Alina Berebeljuh ei ole astunud erakonda, kuid tema tegevus heidab kahetsusväärselt negatiivset varju kogu erakonnale," seisis parteijuhi avalikus pöördumises.

"Kuna on küsitud, kas erakonnajuhtkond oli sellest teadlik, siis erakonna esimehena ei olnud ma rohkem teadlik uute liikmete vastuvõtmisest, kui eelmises eestseisuses Tartu linna ja Ida-Virumaa piirkonna esindajate põgus informatsioon uute liikmete kaasamise kohta, kus ei mainitud ühegi inimese nime ega vastuvõetavate liikmete arvu.

Isamaa põhikirja kohaselt on uute liikmete vastuvõtmine piirkonna juhatuste pädevus. Nüüd peab Tartu linna piirkonna juhatus uuesti läbi vaatama kõik liikmeks astumise avaldused ja välja selgitama, kes on soovinud erakonna liikmeks teadlikult astuda ning millised avaldused on formaalsed. Alles pärast seda kanname vastuvõetud liikmed registrisse ning neil tekivad liikmete õigused ja kohustused.

Päevavalgele tulnud juhtumit arutatakse kindlasti põhjalikult järgmises Isamaa eestseisuses. Isamaa asutajaliikmena ja erakonna esimehena mõistan resoluutselt hukka tegevused, kus erakonna nimel või erakonna sümboolikat kasutades levitatakse ajakirjanduses või sotsiaalmeedias informatsiooni ja videosid, mis kahjustavad erakonna mainet ja usaldusväärsust. Selline tegevus on lubamatu ja loodan, et erakonna liikmed selles ei osale(nud).

Kutsun kõiki erakonna liikmeid oma tegevuses järgima häid tavasid ja lähtuma heast poliitilisest kultuurist ning olema nõudlikud ja korrektsed uute liikmete vastuvõtmisel. Erakonna maine ja hea nimi on meie ühine väärtus aga sõltub samal ajal ka iga üksiku liikme tegevusest!"