Ratase sõnul saavad saavad praegused ja tulevased eakad arvestada alates järgmise aasta aprillis pensionitõusuga, mis tuleneb indekseerimisest. Alates 1. jaanuarist 2023 suureneb nende sissetulek veelgi tänu erakorralisele pensionitõusule ja keskmise pensioni tulumaksust vabastamisele.

"Summad sõltuvad majandustulemustest," ütles Ratas. Tema sõnul on Keskerakonna prioriteediks olnud alati eakate heaolu ja väärikas toimetulek. "Meie eestvedamisel on ellu viidud kaks erakorralist pensionitõusu, jätkame seda suunda ka tulevikus," lisab erakonna esimees pressiteates.

Ratas nendib, et madalad töötasud valdkondades, mis ühel või teisel määral mõjutavad kõigi elu, on ammu teadaolev kurb fakt. Tuleva aasta 1. jaanuarist suurenevad ministeeriumite palgafondid 3 protsendi võrra, mille tulemusena tervishoiu, sotsiaalhoolekande, siseturvalisuse, kultuuri, hariduse, infotehnoloogia, lennunduse ja veterinaaria valdkonna inimeste töötasu kasvab. "Kindlasti peame oluliseks tagada väärikas palgatõus ka tervishoiuasutuste töötajatele, mis tuleb kokku leppida kollektiivlepingu läbirääkimiste käigus," lisab Ratas.

Harvesterid võtavad hoogu maha

Riigikogu esimees rõhutab, et peab oluliseks läbimurdeks ka raietegevuse vähendamist Eesti metsades. "Riik võtab edaspidi RMK-st vähem dividende," lausub ta Reformierakonnaga moodustatud valitsuse plaanide kohta.

Näiteks järgmisel aastal väheneb dividendide ootus ligi 8 miljoni euro võrra. Ratas lisab: "Selle otsuse najal peab vähenema RMK raietegevus Eesti metsades, eelkõige kohalikele kogukondadele olulistel metsaaladel."

Tema sõnul tuleb just kriisi ajal pidada silmas viimaste aastate kogemust ja rahvusvaheliste organisatsioonide hinnanguid sellest, et just riigi toel on majandustulemused prognoositust paremad. "Palju on tehtud, kuid väga palju on vaja veel teha, et kõigi Eesti inimeste elatustase tõuseks," märgib Ratas, kelle sõnul on saab riigi eelarvestrateegia pärast suvist majandusprognoosi uuesti üle vaadata.