Balti riikide ja Slovakkia suursaadikud on täna kutsutud Vene välisministeeriumi. Millest juttu tuleb, pole mõistagi teatatud, ent küllap on kutse kuidagi seotud asjaoluga, et hulk riike, Eesti sealhulgas, saatis mõne päeva eest välja Vene diplomaate, et avaldada toetust Tšehhile, mille suhted Venemaaga on muutunud äärmiselt pingeliseks.

Riikide ebasõbralikeks kuulutamine põhineb Venemaa presidendi Vladimir Putini ukaasil 2021. aasta 23. aprillist „vastumõju (vastutegevuse) meetmete tarvituselevõtu kohta välisriikide ebasõbralikule tegevusele”.

Selles nähakse Vene Föderatsiooni huvide ja julgeoleku kaitse eesmärgil ette:

1. Piirata (sealhulgas vajaduse korral kehtestada täielik keeld) Vene Föderatsiooni, Vene Föderatsiooni kodanike või Venemaa juriidiliste isikute vastu ebasõbralikke tegusid toime panevate välisriikide diplomaatilistel esindustel ja konsulaarasutustel ning riigiasutuste ja riigiorganite esindustel töötajate töölepingute, tööettevõtulepingute ja muude töösuhetele aluse panevate tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine füüsiliste isikutega, kes viibivad Vene Föderatsiooni territooriumil.

2. Kehtestada, et füüsiliste isikute arv, kes viibivad Vene Föderatsiooni territooriumil ja kellega võib lepinguid sõlmida, määratakse kindlaks Vene Föderatsiooni valitsuse poolt.

3. Enne käesoleva ukaasi jõustumist sõlmitud lepingud füüsiliste isikutega, kelle arv ületab Vene Föderatsiooni valitsuse kindlaks määratud arvu, kuuluvad lõpetamisele.

4. Käesoleva ukaasi punktide 1 ja 3 sätted ei laiene ebasõbralike välisriikide kodanikele, kes saabuvad (on saabunud) sellistest riikidest vastavate ebasõbralike välisriikide diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste ning riigiorganite või riigiasutuste esinduste töötajatena.

5. Venemaa valitsusele antakse korraldus:

a) koostada loetelu ebasõbralikest välisriikidest, kelle suhtes kasutatakse vastumõju (vastutegevuse) meetmeid, mis on kehtestatud käesoleva ukaasiga;

b) määrata kindlaks füüsiliste isikute arv, kes viibivad Vene Föderatsiooni territooriumil ja kellega võib sõlmida lepinguid;

v) teha vajaduse korral ettepanekuid käesoleva ukaasiga kehtestatud vastumõju (vastutegevuse) meetmete ja nende kehtivusaja muutmiseks;

g) tagada kontroll Vene Föderatsiooni kodanike tööõiguste järgimise üle käesoleva ukaasi punkti 3 järgi lepingute lõpetamisel.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on täpsustanud, et „vastumõju meetmed ebasõbralikele riikidele” puudutavad diplomaatilisi esindusi, mitte ettevõtlust.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esndaja Maria Zahharova on aga öelnud, et dokument ei ole Moskva agressiivne tegevus, vaid vastus vaenulikele sammudele. Zahharova sõnul on Venemaa alati rõhutanud oma välispoliitika rahuarmastavat iseloomu. Samas märkis Zahharova, et Moskva on teatanud, et Venemaa suhtes ebasõbralikeks kvalifitseeruv tegevus vastuseta ei jää.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid