Kõlvarti pöördumine täismahus:

Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas

Tunnustame Vabariigi Valitsuse tööd võitluses COVID-19 viiruse vastu ning piirangute etapiviisilist leevendamist. Toetame seda, et esmalt lubatakse tegevusi välitingimustes, mis on ohutum kui siseruumides kogunemine. Hoolimata sellest, et viiruse levikut kajastavate numbrite dünaamika on positiivsemaks muutunud ehk nakatunute arv on vähenemas, tuleb siiski olla ettevaatlik, sest see arv on ikkagi võrdlemisi suur.

Pandeemiast taastumise puhul tuleb lisaks nakatunute arvule jälgida mitmeid teisi olulisi aspekte, mis peegelduvad ühiskonnaelus ja rahva heaolus. Lisaks füüsilisele tervisele on enam kui aasta kestnud koroonaepideemia mõjutanud ka rahva vaimset tervist, mistõttu on väga paljud inimesed emotsionaalselt ja vaimselt väsinud.

Ka valitsuse poolt kavandatud piirangute leevendused alates 3. maist pakuvad juba mitmeid vaimset tervist hoidvaid võimalusi – sise- ja väliruumis saab sportida, külastada saab siseruumides muuseume ja näitusi, arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist ruumitäitumust. Niisamuti on 3. maist välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused kultuuri- ja meelelahutusvaldkonnas.

Siiski palun Vabariigi Valitsusel kaaluda võimalust alustada COVID-19 leviku piirangute leevendusega planeeritust üks päev varem, sest käesoleva aasta 2. mail tähistatakse õigeusu kirikukalendri järgi aasta üht suurimat usupüha – ülestõusmispühasid. Need pühad kannavad õigeusklike jaoks, nagu ka kõigi kristlastele jaoks – lootuse ja rõõmu sõnumit. Eestis elavatest inimestest peavad omaks mingisugust usku natukene alla 30% elanikest, 16% Eesti elanikest peavad omaks õigeusku.

Usk ja usutalitused pakuvad paljudele inimestele vaimset hingepidet. Ühtlasi oleks see sümboolne märk hoolivusest ja mõistmisest kõigi ühiskonnaliikmete vastu, sest lootust ja rõõmu vajab praegusel ajal iga eestimaalane.

Alles hiljuti toimus riigikogus ja ühiskonnas ka avalik debatt teise ülestõusmispüha riigipühaks kuulutamise üle – toetan seda ideed ning seda tuleks laiapõhjalisemalt arutada.

Ülaltoodut arvestades palume kaaluda võimalust rakendada COVID-19 piirangute leevendusi alates 2. maist, et religioossed inimesed saaksid aasta üht olulisemat päeva tähistada traditsioonide kohaselt, kuid kõiki ettenähtud piiranguid ja ohutusnõudeid arvestades. Ent väga paljudele inimestele annab see võimaluse oma vaimset väsimust leevendada.

Lugupidamisega

Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea