Enamuse moodustanud volikogu liikmed avaldasid umbusaldust vallavanem Ester Karusele (KE), volikogu esimees Alar Näämele, asevallavanem Toomas Petersonile, asevallavanem Mati Kikkasele ja vallavalitsuse liige Madis Grossile. Nende ametist vabastamise poolt oli 14 volikogu liiget.

Uueks vallavanemaks valiti Monika Rogenbaum ja uueks volikogu esimeheks valiti Lauri Drubinš, mõlemad 14 poolthäälega. Umbusaldust avaldati valla senisele juhtkonnale põhjusel, et poliitiline tasakaal volikogus on muutunud.

Vallavanema ja volikogu esimehe valimise järel kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur, seejärel toimus uute liikmete ametisse nimetamine. Ühe asevallavanemana hakkab ehituse, planeerimise, valla arengu, teede ja tänavate, hoolduse ja haljastusega seotud valdkonna eest vastutama Enno Kase. Teise asevallavanemana asub sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkonda juhtima Meeli Tuubel. Samuti kinnitati uue vallavalitsuse liikmeteks Põim Kama ja Kalev Laul.

Istungil järgiti terviseameti poolt kehtestatud nõudeid ja täituvust 25% ulatuses. Senine vallavalitsuse juhtkond istungile ei ilmunud. Valga vallavolikogu järgmine istung toimub 30. aprillil.

Alles eile õhtul avaldas Karuse isiklikul Facebooki kontol lootust, et kõik pole veel läbi. "Teie kirjad lähevad hinge, eriti praegu. Kui südamega tehtud tööd on märgatud ja toetajaskond nii suur, siis pole homne tulem enam nii oluline. Kõik ei ole veel läbi, homseni!" kirjutas Karuse. Erakonnakaaslane Oudekki Loone vastas postituse kommentaariumis, et küll oktoobril kohalikel valimistel Karusest "pika puuga" linnapea saab.

Karuse sai 2017. aasta kohalikel valimistel Valgas Keskerakonna nimekirjas 196 häält.