"Nakatumisnäitajad on nädalaga veelgi langenud," viitas Kersna. "Usun, et arutame homme sel teemal. Olen seisukohal, et iga kontaktõppe päev on võidetud päev."

Ta teeb ettepaneku, et vähemalt lõpuklassid võiksid samuti kõikides piirkondades 3. maist kooli minna, et enne õppeaasta lõppu oleks võimalik veel kontaktõppes olla. "Hiljemalt 10. maist võiks lubada kooli ka teistest klassidest õpilased kuni 50 protsendi täituvusega ruumides. On väga oluline, et kõik klassid saaksid veel sel õppeaastal kooli, kuna õppeaasta on lõppemas."

Talt uuriti, miks ei võiks lubada nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilasi kooli regionaalsete erisuste alusel.

"Olen seda meelt, et igal pool, kus vähegi on võimalikult ohutult lapsi kooli kontaktõppesse lubada, peaksime seda tegema. Alles jäänud kooliaastat peaks maksimaalselt ära kasutama."

Delfi on varasemalt kajastanud, et möödunud teisipäeval otsustas valitsus, et alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. "Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi," seisis toonases teates.