Kohtust kinnitati, et neile saabus avaldus piirangumeetmete kehtestamiseks FBK-le ja FZPG-le. Seda ei vaata läbi kohus, vaid kohtunik isiklikult, vahendab Interfax.

FBK juriidiline teenistus avaldas prokuratuuri tänase kuupäevaga otsuse, milles öeldakse, et Navalõi Staapide tegevus on peatatud kuni hagi läbivaatamiseni kohtus ning lisatakse, et organisatsioonide tegevuse keelamine on kohtu pädevuses, aga mõnede tegevuste keelamine prokuratuuri pädevuses.

Moskva prokuröri taotluses, mille avaldas Navalnõi regionaalstaapide juht Leonid Volkov, öeldakse, et prokuratuur palus kohtul keelata Navalnõi organisatsioonidel levitada materjale internetis, viia läbi avalikke üritusi ning osaleda valimistel ja referendumitel.

16. aprillil esitas Moskva prokuratuur Moskva linnakohtule hagi opositsionäär Aleksei Navalnõiga seotud organisatsioonide ekstremistlikuks tunnistamiseks. Täna algas selle hagi läbivaatamine.

Kohuistung on suletud, sest selle materjalid on tunnistatud salajasteks.

Moskva prokuratuur on varem teatanud, et hagis nimetatud organisatsioonid tegelevad liberaalsete loosungite kattevarju all tingimuste loomisega sotsiaalse ja ühiskondlik-poliitilise olukorra destabiliseerimiseks.

Prokuratuuri teatel on nende organisatsioonide tegevuse eesmärk tegelikkuses tingimuste loomine konstitutsioonilise korra aluste muutmiseks, sealhulgas kasutades värvilise revolutsiooni stsenaariumi.

Prokuratuur väitis ka, et Navalnõi organisatsioonide tegevust koordineeritakse välismaa keskustest, mis viivad läbi destruktiivset tegevust Venemaa suhtes.