"Venemaa saab nüüd [Ukraina piiride lähedal] märkimisväärse tegevusvabaduse, jättes relvad ja kõik muu kohapeale," ütles Hultqvist SVTle.

Tema sõnul annab see Vene vägedele võimaluse sinna vajadusel kiiresti naasta. "Tulevikus saab [Kreml] pingete taset tõsta ja langetada sõltuvalt sellest, mis läheb kokku Venemaa huvidega," leidis Hultqvist.

"Ma räägin suitsukattest ─ tehnika ja materjalide kohapeale jätmine loob võimaluse aktiivsuse kiireks kasvuks," hoiatas ta.

Hultqvisti sõnul on äreva olukorra eest vastutav üksnes Venemaa.

"Venemaa on see, kes viib läbi suuri õppusi, mis loovad äärmiselt pingelise olukorra, ja seega Venemaa ka vastutab olukorra eskaleerimise eest. Olen veendunud, et õppuste lõpp on pelgalt illusioon tooni langetamisest," ütles Rootsi kaitseminister.

Vene riigimeedia teatel langetas Vene kaitseminister Sergei Šoigu neljapäeval otsuse kontrollõppuste lõpetamise kohta lõuna ja lääne sõjaväeringkondades, mis tähendab vägede naasmist alalistesse paiknemiskohtadesse.

„Viia enne 2021. aasta 1. maid lõuna sõjaväeringkonna 58. armee ja kesksõjaväeringkonna 41. armee, ning enne 7. maid õhudessantvägede 76. dessantründediviisi ja 98. õhudessantdiviisi isikkoosseis tagasi alalistesse paiknemiskohtadesse,” teatas Šoigu nõupidamisel Krimmis.

„Leian, et äkkkontrolli eesmärgid on täielikult saavutatud. Väed demonstreerisid võimet tagada riigi usaldusväärne kaitse. Seoses sellega langetasin otsuse lõpetada kontrolltegevus lõuna ja lääne sõjaväeringkondades,” ütles Šoigu.