Tähelepanelik Delfi lugeja märkas Eesti mereruumis Mohni saare läheduses kobaras mitme võõrriigi sõjalaevu ning pöördus põhjuse teada saamiseks toimetuse poole.

Selgub, et need laevad on viibinud meie vetes juba päris mitu päeva: juba 19. aprillil sai Eesti mereruumis alguse rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2021, millest on võtmas osa 11 riiki ja 21 laeva tuukrimeeskondadega. 29. aprillini vältavat operatsiooni juhib Eesti merevägi ning põhililseks tegevuspiirkonnaks on Soome laht, täpsemalt selle kaguosa.

„Tänavu korraldatakse iga-aastast miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 26. korda, mille eesmärk on likvideerida merepõhjas peituvaid ohte. Märkimisväärne on, et sellistel keerulistel aegadel tulevad siiski erinevatest riikidest üksused kokku, et arendada koostööd ning üheskoos panustada ohutuma meresõidu tagamisse,“ ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska Kaitseväe pressiteenistusele.

Seega - Eesti veeteede puhastamisel maailmasõdade-aegsetest lõhkekehadest harjutatakse ka erinevate üksuste vahelist koostööd. Operatsioonil osaleb kokku ligi 800 mereväelast.

Miinitõrjeoperatsioonidest võtavad osa Ameerika Ühendriigid, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Rumeenia. Lisaks osalevad õppusel oma laevade ja meeskondadega NATO 1. alaline miinitõrjegrupp (SNMCMG1) ja Balti miinitõrjeeskaader (Baltron).

Eesti mereväe juhitaval miinitõrjeoperatsioonil on põhiliseks tegevuspiirkonnaks Soome laht ja selle kaguosas paiknev Narva laht. Seal tegutsevad miinitõrjelaevade grupid, kelle ülesandeks on avastada, kaardistada ning võimalusel teha kahjutuks tegevuspiirkonnas leitud lõhkekehad.

Teadmiseks

Läänemere sügavustesse on maailmasõdadest jäänud umbes 80 000 meremiini. Aastate jooksul on miinitõrjeoperatsioonide Open Spirit käigus avastatud ja identifitseeritud üle 400 lõhkekeha. Kokku on leitud Eesti vetest üle 1500 veealuse lõhkekeha.

Eesti merevägi osaleb miinitõrjeoperatsioonil miinijahtijaga Sakala ning tuukri- ja toetuslaevaga Wambola. Lisaks võtavad operatsioonist osa ka tuukrigrupp ja operatsiooni juhtiv staap.

Alates 1995. aastast alustati Balti riikide vahel koostööd operatsioonina Baltic Sweep, mis kujunes 1997 aastal operatsiooniks Open Spirit. See on iga-aastane operatsioon, mis toimub rotatsiooni korras Eestis, Lätis või Leedus. Viimati leidis Open Spirit Eestis aset 2018. aastal, esmakordselt aga juba 1998. aastal.