"Võimudel neis riikides ei saa olla mingit kahtlust meie vastuses," kuulutas Zahharova reede õhtul Facebooki vahendusel. "Nende diplomaadid võivad hakata juba nuputama, kellel neist tuleb oma asjad kokku pakkida."

Venemaa suursaatkond Eestis hoiatas reedel omakorda, et Eesti otsusel on hävitavad tagajärjed riikide kahepoolsetele suhetele.

"Me peame otsust kuulutada Venemaa Tallinna saatkonna töötaja soovimatuks isikuks - mille Eesti tegi NATO ja Euroopa Liidu väidetava "solidaarsuse" nimel - ebasõbralikuks ja täiesti põhjendamatuks sammuks, mille destruktiivseid tagajärgi kahepoolsetele suhetele tuntakse veel pikka aega," seisis saatkonna Facebooki lehel ilmunud avalduses.

Eesti välisministeerium teatas reedel, et saadab solidaarsuse väljendamiseks Tšehhiga välja ühe Vene diplomaadi, kelle tegevus ei ole vastavuses Viini konventsiooniga kokku lepitud diplomaatilise tegevusega.

Välisministeerium kutsus ühtlasi välja Venemaa suursaadiku Eestis Aleksander Petrovi, et avaldada tugevat protesti seoses Tšehhi Vabariigilt saadud informatsiooniga, mille kohaselt korraldas Vene sõjaväeluure Vrbetices 2014. aastal toimunud laskemoonalao plahvatuse.

"Venemaa on rikkunud jämedalt rahvusvahelist õigust Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi territooriumil, mis õõnestab Tšehhi suveräänsust ja tõi kaasa kahe inimese hukkumise, selline käitumine kahjustab Euroopa julgeolekut ja stabiilsust ning on lubamatu," seisis Eesti välisministeeriumi pressiteates.

Läti ja Leedu astusid samasuguse sammu, kuulutades persona non grata’ks vastavalt ühe ja kaks Vene diplomaati. Teadaolevalt eelnesid otsusele ka konsultatsioonid Euroopa Liidu ja NATO liitlastega.

Läti välisministeeriumist öeldi Läti Delfile, et välisministeerium langetas otsuse solidaarsusest Tšehhiga seoses Vene luureteenistuste ebaseadusliku tegevusega Tšehhis ning Vene saatkonna diplomaadi tegevuse hinnangu ja tema rikkumiste alusel Lätis.

„Läti on huvitatud suhete kujundamisest Venemaaga, toetudes vastastikusele austusele, rahvusvahelisele õigusele ja Viini diplomaatiliste suhete konventsiooni põhimõtetele. Venemaa tegevus annab juba pikemat aega tunnistust nende põhimõtete süstemaatilise rikkumise ja julgeolekualase olukorra halvenemise kohta,” teatas Läti välisministeerium.

Leedu välisministeeriumist öeldi Leedu Delfile, et sellega väljendatakse Tšehhile täielikku toetust.

„Leedu Vabariigi välisministeerium kutsus välja Vene Föderatsiooni esindaja Leedus ja talle anti üle noot, milles teatatakse, et kaks diplomaati on diplomaadi staatusega kokkusobimatu käitumise eest tunnistatud persona non grata’ks, mistõttu peavad nad Leedu territooriumilt lahkuma seitsme päeva jooksul,” teatas Leedu välisministeerium.