Liikmete hääletus viidi läbi vastavalt erakonna volikogu 13. aprilli otsusele seoses asjaoluga, et eestseisuse volitused lõppevad käesoleva aasta 11. mail.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnul kinnitab suur häälteenamus, et valdav enamus erakonna liikmetest peavad põhjendatuks juhtorganite volituste pikendamist.

“Kuna Parempoolsete alternatiivne ettepanek ja aktiivne vastupropaganda sai väga väikese toetuse, siis kujunes sellest hääletusest omamoodi usaldushääletus tänastele juhtidele, kes näevad Isamaad konservatiivse ja väärtuspõhise aateparteina. Hääletustulemus näitab ka, et erakonna kollektiivse mõistusega on kõik korras ja eestseisuse ning volikogu mõistlikud ettepanekud leiavad erakonna enamuse toetuse,” lisas Seeder.

Samuti leidis Seederi sõnul kinnitust, et erakond ei ole lõhenenud kaheks vastanduvaks pooleks, vaid Parempoolsete näol on tegemist väikese kärarikka vähemusega. „Liikmehääletuse sõnum on selge: kaklus ja erakonna halvustamine liikmetele ei meeldi,“ kinnitas ta.

Isamaa esimees toonitas, et käesolev otsus on viiruse põhjustatud hädaolukorrast tulenev erand. “Mina esimehena ja Isamaa eestseisus kui ka volikogu soovivad liikmete üldkoosoleku kokkukutsumist nii ruttu kui võimalik. Erakonna huvides on valida uued juhtorganid esimesel võimalusel,” toonitas Seeder.

Seeder avaldas rahulolu ka elektroonilise hääletuse esinduslikkuse üle. „1159 osalejat on kindlasti hea esindatus. Nii suur hääletanute arv kinnitab, et liikmetele läheb erakonna käekäik korda ja nad soovivad otsustamisel kaasa rääkida,” avaldas Seeder heameelt.

Erakonna pressiteates oli selgitavalt kirjas nii: "Isamaa erakonna liikmete elektrooniline hääletus toimus Mittetulundusühingute seaduse § 22¹ alusel ajavahemikul 15.-22. aprillini. Liige sai hääletada, kas ta toetab või ei toeta Isamaa erakonna juhatuse liikmete ametiaja pikendamist kuni 11. maini 2022. Hääletusprotokoll on lisatud käesoleva kirja manuses."