Keskkonnaminister Tõnis Mölder plaanib tänasel ümarlaual tõsta esile Eesti investeeringuid taastuvenergia taristu rajamiseks ja vesinikutehnoloogia arendamiseks. „Oleme uuendusliku tehnoloogia ja digitaalsete lahenduste abil saavutanud mitmetes valdkondades märkimisväärseid edusamme. Lisaks tehnoloogiale tahan oma tänases sõnavõtus rõhutada ka looduspõhiste lahenduste rolli kliimamuutuste ohjamisel. Olgu selleks siis märgalade taastamine või nutikate sademeveelahenduste loomine linnakeskkonnas,“ ütles Mölder.

President Biden asus juba oma esimesel ametipäeval tegutsema, et USA taasliituks Pariisi kliimaleppega. Alates 19. veebruarist ongi USA ametlikult taas Pariisi leppe osaline.

Märtsi lõpus saatis president Biden 40 maailma liidrile kutse 22.-23. aprillil toimuvale kliima tippkohtumisele, mille raames leiavad aset kliima-ümarlauad ka teistele riikidele. Tippkohtumine valmistab ette novembris Glasgow's toimuvat ÜRO kliimakonverentsi COP26.