„Praegu on neljale vahistatud isikule esitatud süüdistused kuriteo toimepanemises, mida näeb ette Valgevene kriminaalkoodeksi paragrahv 357 lõige 1 (vandenõu või muu tegevus, mis on toime pandud eesmärgiga haarata või hoida riigivõimu konstitutsioonivastasel viisil). Kõik nad annavad ülestunnistavaid ütlusi ja teevad juurdlusega aktiivselt koostööd,” teatas Bõtšek, vahendab Tut.by.

Praeguseks on teada kolme vahistatud „riigipööraja” nimed. Need on Rõgor Kastusjov, Aljaksandr Fjaduta ja Jurõi Zjankovitš. Neljanda nime Bõtšek ei öelnud.

Bõtšeki sõnul on operatiivjälituslik tegevus „vandenõulaste” suhtes toimunud üle kuue kuu. Bõtšek märkis, et õigusvastase tegevuse kõik etapid on dokumenteeritud ja fikseeritud muu hulgas tehniliste vahendite abil.

„Nüüd võib rääkida sellest, et need isikud, keda nimetati, sealhulgas Fjaduta, Zjankovitš, Kastusjov, nad jõudsid omavahel salajasele kokkuleppele jõuga võimuhaaramises, loomulikult konstitutsioonivastasel viisil. Sealjuures väljus nende tegevus kaugele lihtsa arutelu raamidest nendel konverentsidelt ja chat’ides. Zjankovitš tegi konkreetseid katseid sõjaväelaste otsimiseks, värbamiseks ja äraostmiseks, kes oleksid valmis rahalise tasu eest osalema jõuga võimu kukutamises,” teatas Bõtšek. „Talle on esitatud süüdistus, talle inkrimineeritavat süüd on ta tunnistanud täies mahus, ta annab aktiivselt ütlusi enda toime pandud õigusvastase tegevuse kõigi asjaolude kohta.”

Lukašenka teatas 17. aprillil, et politoloog Fjaduta, opositsioonipoliitik Kastusjov ja jurist Zjankovitš kavatsesid tema ja ta poegade elu kallale kippuda.

„Miks ma vaikisin: endast, perekonnast, lastest ei tahaks rääkida. Aga nad võtsid ette lapsed (Lukašenkal on kolm poega vanuses 16, 41 ja 45 aastat – toim). Plaanis oli lapse röövimine, ühe, teise, kuidas õnnestub. Paneme keldrisse istuma. Muide, Gomeli oblastis on kelder valmis pandud. Ma pidasime kinni grupi, nad juhatasid teed, näitasid, kuidas seda kõike planeerisid,” ütles Lukašenka.

Süü enda mõrva kavandamises veeretas Lukašenka Ameerika eriteenistustele ja USA juhtkonnale. Lukašenka sõnul arutas Venemaa president Vladimir Putin seda asja USA presidendi Joe Bideniga.

Valgevene KGB ülem Ivan Tertel teatas, et kuritegelikku gruppi kuulusid Fjaduta, Zjankovitš ja Kastusjov. Veel teatas Tertel, et riigipööre oleks pidanud toimuma sel suvel, juunis või juulis.

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) kinnitas Valgevene KGB väiteid ja teatas, et osales operatsioonis Fjaduta ja Zjankovitši kinnipidamiseks Moskvas. FSB väitel saabusid nad Moskvasse pärast konsultatsioone USA-s ja Poolas, et kohtuda „Valgevene relvajõudude opositsiooniliselt meelestatud kindralitega”. FSB kinnitas, et võimuhaaramine Valgevenes oli planeeritud 9. maile.

Eile rääkis Lukašenka väidetavast mõrvakatsest oma aastakõnes föderaalkogu ees ka Putin, kes väljendas nördimust, et lääneriikides vaikitakse see kõik maha.