“Usume, et Navalnõi elu on tõsises ohus,” kirjutasid inimõiguslased kolmapäeval tehtud avalduses. “Oleme sügavalt mures, et Navalnõid hoitakse tingimustes, mis võivad tähendada piinamist või julma, ebainimlikku või alandavat kohtlemist ning karistamist asutuses, mis väidetavalt ei vasta rahvusvahelistele standarditele.”

“Kutsume Venemaa ametivõime üles tagama Navalnõi juurdepääs oma ihuarstidele ja võimaldama tema evakueerimist kiireks arstiabiks välismaal, nagu nad lubasid seda 2020. aasta augustis. Kordame veel kord, et Venemaa valitsus vastutab Navalnõi elu ja tervise eest seni, kuni ta on seal vangistuses,” lisasid eksperdid.