Koiva ja Kaasik, kes toona veel alaealised olid, saadeti kümneks aastaks vangi - see on maksimumkaristus, mida alaealisele mõrva eest nõuda saab.

Kolmandale mehele nõudis prokuratuur 14 aastat vanglakaristust. Kohus määras talle aga otsusega 12 aastat.

Möödunud aasta 13. märtsi ööl meelitati 21-aastane noormees Messengeri suhtlusrakenduse kaudu Tartus Kalevi tänavale, kus ees oodanud kamp teda peksma hakkas.

Kolm meest haarasid kannatanust kinni ja vedasid ta sõiduautosse Nissan Pulsar. Seejärel sõideti linnast välja, Kambja valda.

Ülenurmesse kohale jõudes tiriti kannatanu pagasiruumist välja ning peksti teda käte, jalgade ja ka lauajupiga. Mehed ei lõpetanud ohvri peksmist enne, kui too surnud oli. Mõistes, et nende ohver on surnud, süütasid nad noormehe keha põlema.

Samal päeval pidas politsei kinni kaks hilisteismelist ja päev hiljem ka kolmanda nooruki.

Kokku jõudsid mõrvaga seoses kohtusse kuus noort. Kolm neist, kes mõrvale kaudselt kaasa aitasid, kuid otseselt ohvrit ei peksnud ega süüdanud, said tänavu veebruaris kokkuleppemenetluse käigus tingimisi vangistuse.

Kohus tõi otsuse kuulutamisel välja, et süüdistatavad üritasid ütlusi andes jätta muljet justkui oleks kannatanu vabatahtlikult nendega auto juurde kaasa läinud ja ise ka pagasiruumi roninud ning nende eesmärk oli kannatanule tekitada vaid tervisekahjustust. Sellised ennastõigustavad ütlused lükkas kohus ümber kriminaalasjas kogutud tõenditega. Tunnistajate ütlustega on tõendatud see, et kannatanu viisid enda vahel auto juurde Daniel ja Karl ning kõik kolm süüdistatavad panid teo toime otsese tahtlusega.

"Sedavõrd korduva ja intensiivse peksmise puhul pidi neile arusaadav olema, et kannatanu elu on ohus ning kuivõrd tema vigastused olid märkimisväärsed, on surma saabumine vältimatu tagajärg,“ toonitas kohus otsuse kuulutamisel ning lisas, et niivõrd noorte isikute poolt toime pandud rasket mõrva ei näe kohtusaal just tihti.

Kohus rõhutas, et lisaks julmal ja piinaval viisil toimepandud mõrvale, suhtusid süüdistatavad äärmiselt lugupidamatult surnukeha vastu. Tõenditega leidis kinnitamist, et kolm süüdistatavat osalesid lisaks peksmisele ka surnukeha süütamises ning põgenesid seejärel sündmuskohalt.

Lisaks mõrvale mõisteti Karl Koiva süüdi ka väljapressimises (KarS § 214 lg 2 p1 ja 4), röövimises (KarS § 200 lg 2 p 4,7,8), avaliku korra raskes rikkumises (KarS § 263 lg 1 p1) ning vägivallas õigusemõistmises osaleja vastu (KarS § 323 lg 1 järgi) ning tema karistust suurendati 2019. aasta Tartu Maakohtu mõistetud karistuse kandmata osa võrra. Daniel Kaasik mõisteti lisaks süüdi väljapressimises (KarS § 214 lg 2 p4), röövimises (KarS § 200 lg 2 p 4 ja 8) ning vägivallas õigusemõistmises osaleja vastu (KarS § 323 lg 1 järgi). Artur Grigorov mõisteti lisaks süüdi varguses (25.07.19 toime pandud tegu KarS § 199 lg 1 järgi).

Menetluskuludena tuleb Karl Koival tasuda 6898,13 eurot, Daniel Kaasikul 7187,1 eurot ning Artur Grigorovilt 6979,33 eurot. Lisaks rahuldas kohus kannatanu J.K esitatud tsiviilhagi summas 130 eurot, mis tuleb tasuda K. Koival. Kohus rahuldas ka kannatanu M.H tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 30 000 eurot, mis tuleb kõigil kolmel tasuda solidaarselt.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Apellatsioonkaebus on võimalik esitada 15 päeva jooksul.