Euroopa Komisjonis töötatakse välja digiallkirjade süsteemi, mis võimaldaks liikmesriikidel teineteise vaktsiinipasside kehtivust kontrollida. Keskset euroliidu isikuandmete registrit ei looda. Eesti on üks esimestest riikidest, mis proovib enda passi euroliidu süsteemiga ühilduma panna.

Testimisega hakatakse pihta juba maikuus. Kui katsetused kulgevad edukalt, võivad Eesti inimesed saada juba jaanipäeva paiku võimaluse vaktsiinipassi reisimiseks kasutama hakata. Samuti alustavad maikuus testimisega Prantsusmaa, Holland, Saksamaa, Rootsi, Luksemburg, Horvaatia, Bulgaaria ja Tšehhi.

Reisimine ei sõltu siiski vaid Eesti sammudest, ka reisija sihtriigil peab olema valmidus EL vaktsiinipassi süsteemiga ühilduda. Kõik liikmesriigid soovivad olla juuni lõpuks enda ettevalmistustega ühel pool.

Mõned Eesti Euroopa Parlamendi saadikud on olnud skeptilised, kas vaktsiinipassi saab sel suvel turismi eesmärgil kasutada. Euroopa Komisjoni ametniku sõnul on passi eesmärk just nimelt muu kui vajaduspõhise reisimise soodustamine, sealhulgas turismi taaselustamine.