Tallinna linnahall kuulub linnale, kuid üürileping sõlmiti Tallinna Linnahall aktsiaseltsiga, mis tähendab, et nemad peavad kandma maja eest hoolda.

AS Tallinna Linnahall juhatuse liige Anu Liinsoo selgitas, et linnahalli suurem prügikoristus toimub kevadel. Lisaks on linnahalli lähiümbruse hooldamine jagunenud linna keskkonna- ja kommunaalameti, Põhja-Tallinna linnaosa ning kesklinna valitsuse vahel. Tänaseks pidavat Liinsoo jutu põhjal linnahall koristatud olema. Suuremad koristustööd käivad ka sügisel, hooldatavat pinda on pisut üle nelja hektari. Lisaks korjatakse hoone pealt kord nädalas prügi.

Hoone seisab aga seni kehvas seisus, kuna muinsuskaitse all oleva hoone renoveerimisele on väga ranged piirangud, mis teevad selle väga kalliks. “On peetud läbirääkimisi mitmete võimalike investoritega, kuid seni ei ole õnnestunud konkreetsete kokkulepeteni jõuda. Kuna projekt on nii suur, siis on renoveerimisel ilmselt tarvis ka avaliku sektori ehk linna ja riigi panus,” ütles Liinsoo.

Kuvatõmmis "Teneti" treilerist. Siin on näha, et linnahalli laternad tehti võteteks korda.

Katkised laternad, mis “Nolani” filmivõteteks tehti korda, on nüüdseks lõhutud. Killud koristatakse ning linn renoveerib laternad alles siis, kui asutakse hoonet renoveerima.

Selleks on omakorda tarvis Euroopa komisjonilt luba avaliku sektori ressursside investeerimisest hoonesse ehk riigiabi luba. “Riigiabi loa taotlus on Euroopa komisjonis menetluses, aga komisjon on teatanud, et hetkel on COVIDiga mitteseotud riigiabilubade menetlus nende suure töökoormuse tõttu raskendatud ja protsess võtab rohkem aega,” lisas Liinsoo.

Linnahalli töötajad tegelevad Liinsoo sõnutsi muinsuskaitsealuse hoone igapäevase haldamisega. Hoone on väikeses mahus välja renditud ning samuti toimub hoones aeg ajalt ekskursioone ning filmivõtteid. Mullu toimus linnahallis kolm filmivõtet, lisaks väiksemaid projekte viis. Ekskursioone toimus mullu 111.

Linnahalli nõukogu on praegu kolmeliikmeline. Nõukogu esimees on Andrei Novikov ning liikmed on Enno Tamm, Rostislav Troškov ja Kristiina Rossmann. Nõukogu esimees kui linnavalitsuse liige nõukogu töö eest tasu ei saa. Nõukogu liikmete brutotasu on 500 eurot kuus. Linnahallis on kokku 11 töötajat, kellest 4 on valvurid.