Päevakorras oli antud punkt nime all "Isamaa eestseisuse otsus arutelukultuuri hea tava kehtestamise kohta". Isamaa kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase märkis eile, et ettepanek tuleb kolme liikme sulest: Argo Annuki, Avo Üpruse ja Priit Humala omast.

Arutelukultuuri hea tava kehtestati häälteenamusega 11 poolt ja 3 vastu, teatas Isamaa parteikontor täna õhtul. Erapooletuid ei olnud. Avo Üprus avaldas lootust, et kõik erakonna liikmed võtavad põhimõtted omaks ja dokumendi kinnitamine aitab erakonnasisesed erimeelsused väärikalt ületada. "Erakonna suhtes tehtavad ettepanekud peavad olema ülesehitavad, mitte lammutavad ja süüdistavad," ütles ta.

"Hea tava kehtestamise soov on kasvanud välja meie erakonna enda seest," selgitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, lisades, et tegemist on erakonna sisest arutelu elavdava ja arutelukultuuri arendava dokumendiga, mis ei ole mõeldud kellegi karistamiseks. "Näiteks on ka riigikogul töötatud välja riigikogu liikme hea tava, millel samuti puudub otsene rakenduslik pool."

Avalik vastandumine loetakse maine kahjustamiseks

Volikogule kinnitamiseks saadetud ettepanekus on muu hulgas märgitud, et seda toetades kehtestataks järgnevad arutelukultuuri põhimõtted: "Avaliku meedia kaasamine erakonna siseasjade arutamisele ning siseinfo edastamine ajakirjandusele on taunitav ning loetakse väärituks teoks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 2) tähenduses.

Avalik vastandumine oma erakonnale, samuti erakonna maailmavaate, poliitika, programmi, erakonnakaaslaste avalik halvustamine loetakse erakonna maine oluliseks kahjustamiseks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 3) tähenduses."

Mainitud 6.2 viitab põhikirjas olukordadele, mil eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja.

Isamaa seest on mitu inimest Delfile viidanud, et põhimõtteliselt tähendaks see omamoodi tsensuuri. "Kui julged erakonda avalikult kritiseerida või siseasju väljaspool erakonda arutada, visatakse parteist välja," märkis üks liige.

Viidatakse ka, et ajastuselt kattub see Parempoolsete teravate sõnavõttudega ning avaliku kismaga, mis tekkis seoses sellega, et erakonna juhi valimised lükati edasi.

Millal toimub Isamaa järgmine volikogu, pole veel otsustatud.