Palgakasvu tempo on olnud sarnane, nagu ka Eesti keskmise palga puhul üldiselt. Samas konkureerivad Eesti õdede tööjõu pärast mitte ainult teised Eesti tööandjad, vaid ka Soome tervishoiuasutused, kellel on võimalik pakkuda Eesti keskmisega võrreldes üksjagu kõrgemat palka. Tervise Arengu Instituudi andmetel ületavad Soome õendustöötajate palgad Eesti numbrid rohkem kui kahekordselt.

Näiteks on Ida-Tallinna Keskhaiglast lahkunud aasta jooksul veerand ületöötanud õdedest. Haiglate Liit on vastu sellele, et õed peavad palgaläbirääkimisi teistest meditsiinitöötajatest eraldi. Tüliga seoses pöödus Õdede Liit eile riikliku lepitaja poole.

Umbes pooled õed ja enamik kutsega hooldustöötajaid saavad töötasu kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumi järgi. Töötasu ja -tingimused on siiani lepitud kokku kaheks aastaks, lepe lõppes 2020. aastal.