Kohus rahuldas kannatanu AS-i SEB Pank tsiviilhagi täies ulatuses mõistis süüdistatavalt välja 6000 eurot.

Pärnu Maakohus arutas kriminaalasja, milles süüdistati kaht välismaalast katses varastada raha Rapla, Saku ja Sindi sularahaautomaatidest. Viimane varguse katse pandi toime plahvatuse tekitamisega, mis on samuti karistatav tegu.

Kohus leidis, et Ion ja Marin, kes on nii Moldova kui Rumeenia kodanikud, on esitatud süüdistustes süüdi. Kuriteod leidsid tõendamist tõendite kogumiga, sh oluline roll oli ka Marin Morari eeluurimisel antud ütlustel, mis haakuvad teiste usaldusväärsete tõenditega. Kohtumenetluses avaldasid mõlemad süüdistatavad kahetsust, Ion tunnistas end süüdi ja kahetses vaid Rapla episoodi.

Pärnu Maakohus mõistis Ioni Odagiule liitkaristuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust, kohesele ärakandmisele kuulub 7 kuud ja 4 päeva, ülejäänud osa karistusest jättis kohus tingimisi täitmisele pööramata 5-aastase katseajaga. Marin Morarile mõistis kohus liitkaristuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust, kohesele ärakandmisele kuulub samuti 7 kuud ja 4 päeva, ülejäänud osa karistusest jättis kohus tingimisi täitmisele pööramata 5-aastase katseajaga. Mõlemad mehed on vahi all alates 15.09.2020.

Lisakaristusena mõistis kohus mõlemale mehele Eesti Vabariigist väljasaatmise koos sissesõidukeeluga, Ionile määrati Eesti Vabariiki sissesõidukeeld 8 aastaks, Marinile 7 aastaks.

Meestelt mõisteti riigi tuludesse menetluskuluna üle 10 000 euro. Kohtuotsus pole veel jõustunud.