Pühapäeva ennelõunal sai päästeamet väljakutse Haapsalu linna Tuuru külla, kus levis ulatuslik kulupõleng. Tules hävis saun, seitse hektarit rohumaad ja mereäärset ala ning süttimisohus oli kolm elumaja. Põleng oli alguse saanud lõkkest.

Kulupõlengu leviku peatamiseks oli appi kutsutud ka PPA lennusalga kopter, mis paiskas tulele kolm suurt kotti ehk kaks ja pool tonni vett. Põleng saadi kontrolli alla mõne tunni jooksul, inimesed põlengus viga ei saanud.

Päästeameti kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa sõnul hinnatakse päästekopteri vajadust põlengute kustutamisel kahe kriteeriumi alusel: põlengu suurus ja ligipääsetavus.

"Kustutuskopter võetakse kasutusse, kui päästeameti autod või muu tehnika ei pääse tulekolletele ligi või kui tegemist on suure alaga, kus tuul levitab tuld kiiresti edasi või on tule levik eluhoonete suunas," sõnas Moorits. Kõnealuse juhtumi puhul saab rääkida mõlemast.

Praegu on loodus väga tuleohtlik ja õnnetuse puhkemiseks piisab ka väiksest hooletusest, sestap tuletab päästeamet meelde, et kulu põletamine on keelatud aastaringselt.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et lõket ei tohiks teha tuulise ilmaga. Samuti tuleb lõkke tegemisel veenduda lõkkeplatsi ohutuses, hoida käepärast tulekustutusvahend ning enne lõkkeplatsilt lahkumist teha kindlaks, et lõke täielikult kustus.