"USA kinnitab vastastikuse koostöö ja julgeoleku tagamise lepingu raames oma vankumatut toetust Jaapani julgeolekule, kasutades selle tagamiseks vajadusel kõiki võimalusi, sealhulgas tuumarelva," märgiti ühisavalduses pärast USA presidendi Joe Bideni ja Jaapani peaministri Yoshihide Suga kohtumist Washingtonis.

Valge Maja kinnitas, et kahepoolse julgeolekulepingu viies artikkel kehtib ka vaidlusaluste Senkaku (Diaoyu) saarte kohta, mis on Jaapani kontrolli all, ent mida Hiina peab enda omaks.

"Oleme ühiselt vastu [Hiina] ühepoolsele tegevusele, mille eesmärk on õõnestada Jaapani kontrolli Senkaku saarte üle," seisis ühisavalduses.

USA ja Jaapani vastastikust koostööd ja julgeolekutagatisi käsitleva 1960. aasta lepingu viienda artikli alusel peavad mõlemad pooled mis tahes sõjalist agressiooni liitlase vastu ohuks ka oma riigi julgeolekule ning neil on õigus sellele reageerida vastavalt oma põhiseaduse sätetele.