Teisipäeviti antavad soovitused saavad riigikantselei kodulehel avalikuks reede pärastlõunal.

Delfi avaldab täismahus sellenädalase memo teadusnõukoja ettepanekutest valitsusele:

Teadusnõukoja soovitused valitsusele 13. aprillil 2021

Olukorra lühianalüüs

Nakatumine on 10. aprilli seisuga jätkuvalt langenud, kuid langustrend on mõnevõrra aeglustunud. Nakatumiskordaja R on 10.aprilli seisuga vahemikus 0,78–0,83 ning on viimastel päevadelveidi tõusnud. Nakatumise langus on perioodil 3.–9.aprill toimunud kõikides vanuserühmades. Samuti on langustrend omane kõikidele maakondadele, kuid jätkuvalt on kõrgeim nakkuse levik Harjumaal.Vähenema on hakanud nii haiglasse pöördujate kui ka patsientide arv, kuid koormus haiglatele jätkuvalt püsib. Umbes 50% COVID-19 patsientidest on COVID-palatites vähemalt 8 päeva. Suremus ei ole 11. aprilli seisuga veel langema hakanud.

Graafikud.

Vähenema on hakanud nii haiglasse pöördujate kui ka patsientide arv, kuid koormus haiglatele jätkuvalt püsib. Umbes 50% COVID-19 patsientidest on COVID-palatites vähemalt 8 päeva. Suremus ei ole 11. aprilli seisuga veel langema hakanud.

Soovitused

Teadusnõukoja hinnangul hetkel kehtestatud piirangud jätkuvalt töötavad ning aitavad nakatumis-ja hospitaliseerimise näitajaid vähendada. Kui nakatumise langustrend on jätkuv, võib alates 26. aprillist järk-järgult piiranguid leevendama hakata.Teadusnõukoja hinnangul peaks piirangute leevendamist alustama koolide osalisest avamisest ning laste huvitegevusest välitingimustes. Nakkuse jätkuval langemisel võib edasisi välitingimustleevendamisi kaaluda alates maikuust.