Tseremoonia toimus sel aastal veebiülekandena ja seda saab järele vaadata siin.

Aasta vabatahtliku päästekomando aunimetuse sai Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts, kes tegutseb Raplamaal Kehtna vallas. Nad olid 2020. aastal valmis päästesündmustele reageerima kõikidel päevadel terve aasta jooksul, kuid õnneks tuli välja sõita kokku vaid 25 korral. Lokuta vabatahtlikud on oma kodumaakonna kõige aktiivsemad ennetustöö tegijad ning nende 2020. aasta saavutuseks saab kindlasti pidada oma komandohoone olme- ja õpperuumide renoveerimist ja ehitamist. Järelkasvu kindlustamiseks ja noortele vabaaja võimaluste pakkumiseks korraldavad nad ka noorpäästjate ringi.

Aasta abipolitseinike rühm on politsei- ja piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga rühm, kelle teeninduspiirkond on Valga linn ja Valga maakond. Tunnustust väärib selle rühma panus koroona-patrullidesse nii riigipiiril kui avaliku korra tagamisel. Eelmise kevade eriolukorras aitasid nad piiripatrullis olles avastada ja kinni pidada ka salakaubavedajad. Aasta jooksul on nad jõudsalt kasvanud ja iseseisvamaks muutunud, mis on aidanud oluliselt tõsta patrullide arvu väljakutsete teenindamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel. Rühmajuhi tõhusa värbamistöö tulemusena on organisatsiooniga liitunud 19 uut abipolitseinikku, kes valdavalt on alla 30-aastased noored.


Aasta parimaks naabrivalvepiirkonnaks tunnistati Uuesalu naabrivalve Harjumaal Rae vallas, mis on suurim naabrivalve aktiivselt tegutsev sektor Eestis. Uuesalu naabrivalvevanema eestvedamisel viidi eelmisel aastal ellu kogu valla turvalisusse oluliselt panustav kaameravalve projekt, mille käigus paigaldati turvakaamerad küla avalikele teedele ning projekti õnnestumiseks tehti suurepärast koostööd nii politsei, valla, Andmekaitseinspektsiooni kui ka külaseltsiga. Nii naabrivalve vedamine kui kaameraprojekti elluviimine on täielikult vabatahtliku töö tulemus.

Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse sai Hanila Tuletõrje Selts, kelle merepäästjad tegutsevad Virtsu sadama piirkonnas. Õnneks ei juhtu aasta vabatahtliku merepäästerühma teeninduspiirkonnas palju mereõnnetusi, kuid kui juhtub, siis just nemad on esmareageerijad. 2020. aastal kaasati nad seitsmele merepäästesündmusele ja kokku päästeti kümme inimest. Ka käesoleva aasta alguses on ühingu merepäästeüksus aidanud lahendada ühte jäältpääste sündmust ning ennetanud mitmeid võimalikke õnnetusi seoses inimeste liikumisega üle hapra merejää. Seltsi liikmed ei tegele ainult merepäästega, vaid ka tuleõnnetuste ennetamise ja tuletõrjumisega.