Krimmi poolsaare territooriumil on endiselt eeldused ohu tekkimiseks rahvuslikule julgeolekule, mida tingivad rahvustevahelise ja konfessioonidevahelise olukorra võimalik halvenemine ning terroriaktide toimepanemise tõenäosus,” ütles Patrušev täna Sevastopolis nõupidamisel rahvusliku julgeoleku tagamise üle Krimmis, vahendab Interfax.

Patruševi sõnul on nende ohtude peamiste põhjuste hulgas „USA, tema kontrollitud NATO bloki, rea Euroopa Liidu riikide ja Ukraina destruktiivne tegevus, mis on suunatud Vene Föderatsiooni sise- ja välispoliitika diskrediteerimisele, kahju tekitamisele tema autoriteedile ja rahvusvahelisele imidžile ning ekstremistliku ja natsionalistliku ideoloogia levitamisele”.

Patruševi sõnul on Ukrainasse lääneriikide abiga loodud diversantide ettevalmistamise keskused.

„Lääne sponsorite toetusel on Ukraina territooriumile paigutatud diversiooni- ja luureformeeringute ettevalmistamise keskused. Ei ole välistatud, et nende keskuste vilistlased suunatakse terroriakte ette valmistama, mitte ainult Venemaal, vaid ka teiste riikide territooriumil,” lausus Patrušev.