Teisisõnu: igale erakonna liikmele saadetakse kiri, kus küsitakse nõusolekut olemasoleva eestseisuse (sh erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi) mandaadi pikendamiseks ühe aasta võrra. Erakonna liikmetel on võimalus oma jah- või ei-hääl anda 15. kuni 22. aprillini.

Ometi on näiteks Tartu ülikooli õigusteadlane Andres Vutt leidnud, et erakonna juhatuse mandaadi pikendamine ei ole nende põhikirjaga kooskõlas. Niisiis saaks teoreetiliselt iga Isamaa erakonna liige koduerakonna kohtusse kaevata.

Isamaa volikogu esimees Sven Sester kommenteeris tänast otsust Delfile, öeldes, et praeguse arusaama järgi on väide, et juhatuse mandaati ei saa pikendada, ümber lükatud.

Lisaks pakkusid Isamaa Parempoolsed välja korraldada Suurkogu ja uue juhatuse valimised hübriidvariandina, mis tähendab osalist e-hääletust ja osalist füüsilist hääletust väiksemates gruppides.

See variant täna volikogu koosolekul piisavat toetust ei leidnud. Sester nentis, et tehniline võimekus korraldada Suurkogu veebis on olemas, kuid et see on siiski aasta tähtsündmus, siis soovitakse seda teha füüsilisel kujul. Küll aga ei välista Sester Suurkogu toimumist veebis tulevikus.

Miks aga pikendada juhatuse mandaati aasta võrra ja mitte näiteks paariks kuuks? Sester põhjendas, et aastane pikendus aitab vältida sarnase protsessi uuesti läbi viimist, kui koroonaviiruse leviku tõttu ei ole saanud Suurkogu korraldada nende paari kuu jooksul. Ta rõhutas, et Suurkogu toimub esimesel võimalusel.

Toetus otsustele jagunes nii:

  • Juhatuse liikmete ametiaja pikendamise poolt kuni üheks aastaks: poolt hääletas 79 liiget, vastu oli 22 ja 4 liiget jäid erapooletuks.
  • Isamaa Eestseisuse ettepanekut kutsuda Suurkogu kokku esimesel sobival võimalusel aasta jooksul toetas 76 volikogu liiget.
  • Alternatiivset ettepanekut Suurkogu kokkukutsumiseks hiljemalt 13. juunil e-hääletuse formaadis või hübriidina paberhääletamise kujul toetas 28 volikogu liiget.


Sesteri sõnul arutasid volikogu liikmed põhjalikult, millisel viisil ja kuidas erakonna Suurkogu koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tingimustes läbi viia. „Volikogu liikmete toetuse pälvisid kaks ettepanekut. Tänastes koroonaviiruse leviku tingimustes ei ole võimalik lähiajal Suurkogu korraldada, mistõttu otsustati teha erakonna liikmetele ettepanek juhatuse liikmete ametiaja pikendamiseks, kuid mitte kauemaks kui aastaks. Teiseks toetasid volikogu liikmed ettepanekut viia läbi Suurkogu füüsilisel kujul esimesel sobival võimalusel,“ teatas Sester.