Parim valik suitsetajatele on tubakast täielikult loobumine. Seda on aga raske teha, kuna sigarettide põlemisel tekkivas suitsus olevad keemilised ühendid, sealhulgas nikotiin, loovad ajus äärmiselt tugevaid sõltuvusseoseid.

Seega tekib küsimus, kas tasub appi võtta mõni alternatiivne tubakatoode, et lihtsustada suitsetamisest loobumist. Populaarsed võimalused on näiteks e-sigaretid ja kuumutatavad tubakatooted. Viimaste aastate jooksul on tehtud hulgaliselt uuringuid, mis võimaldavad meil analüüsida nende meetodite tugevusi ja nõrkusi.

E-sigaretid

E-sigarettidel on vähem kahjulikke järelmõjusid inimeste enesetundele ja meeltele võrreldes põletatavate tubakatoodetega. 2013. aastal korraldatud Kreeka ja Itaalia teadlaste ühisuuringus leiti, et 76,6 protsendil e-sigaretile üle läinud katsealustest oli parem füüsiline sooritusvõime kui varem ning 81,8 protsenti tundis, et neil on parem haistmis- ja maitsemeel.

Sama uuring leidis, et elektroonilised sigaretid võivad olla hea alternatiiv tavalistele sigarettidele ja abistada tubakast loobumisel. Seda eriti seetõttu, et asendavad nii suitsetamise neurokeemilist mõju (nikotiini) kui ka rituaalseid lihasmälu liigutusi. Sellised omadused on puudu teistes nikotiiniasendusravides, näiteks nätsudes ja plaastrites. Arvatakse, et just seetõttu naasevad elektrooniliste sigarettide kasutajad väiksema tõenäosusega tagasi suitsude kasutamise juurde.

2013. aastal tehti Itaalias uuring, kus anti loobumise peale mitte mõtlevatele igapäevasuitsetajatele proovimiseks e-sigaretid ja jälgiti neid 12 kuu jooksul. Tulemused olid teadlaste sõnul ootamatud.

Elektroonilised sigaretid võivad olla hea alternatiiv tavalistele sigarettidele ja abistada tubakast loobumisel.

Pärast 12 kuud oli suitsetamisest täielikult vabanenud 73,1 protsenti katsealustest. See tähendab, et e-sigaretile üleminek viis mitte ainult sigaretitarvitamise lõpetamiseni, vaid lõpuks ka alternatiivse tubakatoote kasutamisest loobumiseni. See oli uurijate jaoks üllatav ja on vastuolus levinud arusaamaga, et e-sigaret pole tõhus, kuna inimesed asendavad ühe sõltuvuse teisega. Sellise märkimisväärse numbri uurimisel leiti, et sigaretitarvitajad, kes suutsid algselt e-sigareti kasutamisest loobuda, mõistsid, et nad suudavad ka suitsetamisest loobuda. Seega suurendas e-sigaret suitsetajate kindlustunnet oma võimekuses jätta tubakatooted selja taha.

Siiski nentisid teadlased, et e-sigarettide kaudu jõudis kasutajate kopsudesse suur hulk aineid, mis võivad olla kahjulikud või on veel tundmatu mõjuga. Näiteks propüleengülkool, mis moodustab suurema osa e-sigarettide täitevedelikust, võib eelnevalt mainitud 12-kuulise teadustöö väitel põhjustada ärritust nii kurgus kui ka suus. Mõned uuringud on leidnud e-vedelikes ka raskemetalle, kroomi ja pliid. Seega isegi kui e-sigaretid on tehnoloogiana vähem kahjulikud kui põletatavad tubakatooted, võivad täitevedelikud endast siiski ohtu kujutada.

Kuumutatav tubakas

Kuumutatav tubakas on teist laadi tubakatoode, mis on hiljuti Eesti turule jõudnud. Kui e-sigaretid aurustavad nikotiini sisaldavat vedelikku, siis eespool mainitu puhul kasutatakse üldjuhul tubakapulki. Nikotiini väljutamiseks tubakalehtedest kasutavad kuumutatud tubakatooted üldiselt sisseehitatud või väliseid soojusallikaid ja soojendusega suletud kambreid. Pulki kuumutatakse, kuid ei põletata, ja selle tulemusel eraldub samuti nikotiini sisaldav aerosool. Need tooted on üpris uued ja seega leidub vähem uuringuid nende mõjude kohta. Lisaks on vähe andmeid selle kohta, kas ja kuidas need tooted toetavad sigaretisuitsetamise lõpetamist.

Kuumutatavad tooted võimaldavad lihasmälus olevaid ja suitsetamisega seotud liigutusi korrata.

Eelmisel aastal koostatud koonduuringus püstitati hüpotees, et kuumutatavad tubakatooted võivad aidata suitsetamisest loobuda samadel alustel nagu e-sigaretid: inimesed saavad neid kasutada nikotiinisoovi leevendamiseks ilma sigarette suitsetamata. Kuumutatavad tooted võimaldavad lihasmälus olevaid ja suitsetamisega seotud liigutusi korrata. Aerosool jõuab kiiresti kurku ja kopsudesse, niiviisi imendub nikotiin kiiremini kui plaastritest või nätsudest. Seega võivad kuumutatavad tubakatooted olla nendest alternatiividest efektiivsemad. Esialgsed andmed on lootustandvad, kuid kuumutatavad tubakatooted vajavad siiski sügavamat uurimist, enne kui saab kindlaid järeldusi teha.

Need tooted on küll praegustel andmetel vähem kahjulikud kui sigaretid, kuid mitte ohutud. Näiteks möödunud aastal võrreldi Toxicology Lettersi avaldatud uuringus vähendatud tõrvasisaldusega sigarette (inglise keeles ultra-light cigarette) ja kuumutavaid tubakatooteid ning leiti, et enamiku kahjulike kemikaalide osas on kuumutatavad tubakatooted ohutumad, kuid neis leidub siiski jätkuvalt mõningaid ohtlikke aineid.

Tulevikumuusika: tubakavabad nikotiinipadjakesed.