Sarapikule oli juba möödunud aasta 13. veebruaril mõistetud kaheaastane vanglakaristus omastamise eest. Kohus mõistis mehe nüüd liigkaristusena kuueks aastaks vangi. Vanglakaristust loetakse alates eelmise aasta 20. septembrist, mil süütaja kinni peeti.

Välitualeti varguse süüdistuses mõistis kohus Sarapiku õigeks, kuna ei olnud ühtegi tõendit, mis tema süüd tõendaks.

Kohus rahuldas Ragn-Sells AS hagi ja mõistis Sarapikult välja 216 475 eurot + viivise 4649,76 eurot. Kohus mõistis Sarapikult välja ka menetluskulud kogusummas 4930,87 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Pärnu maakohus asus 10. märtsil arutama Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistust, milles heitis 36-aastasele Sarapikule ette Pärnumaal Seljametsa külas asuva sorteerimisjaama ja seal seisnud veoautode süütamist.

Milles meest süüdistati?

Süüdistuse järgi lõikas mees möödunud aasta septembris sorteerimisjaama territooriumile pääsemiseks seda ümbritsevasse võrkaeda augu, ning põhjustas neljapäevase vahega kaks tulekahju. „Kriminaalasja materjalidest nähtub, et süüdistatava arvates oli ettevõte talle kahju tekitanud ja kättemaksuks süütas ta 16. septembril prügila angaari ja 20. septembril mitu territooriumil olnud veokit,“ ütles prokurör.

Angaar ja selle sisu hävisid tulekahjus täielikult, veoautod osaliselt. Etteheite järgi tekitas süüdistatav põlengu põhjustamisega üldohtlikul viisil eriti suure varalise kahju.

„Angaari ja veoautode süütamisega tekitati ligi poole miljoni euro suurune kahju ja seda kahju nõuab kanntanu süüdistatavalt tsiviilhagiga välja,“ lisas prokurör.

Kahtlustatav tuvastati ja võeti vahi alla kohe pärast teist põlengut. Süüdistatav on varem karistatud nii varguste kui narkokuriteo eest, viimati möödunud aasta veebruaris.

Lisaks heideti samale mehele ette alkoholi vargust kauplusest ja Tori vallas kaduma läinud välitualeti vargust. Viimase teo olevat mees toime pannud koos tuttvaga. Kaaslane on teo üles tunnistanud ning vabatahtlikult tekitatud kahju hüvitanud ning tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati.