Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder ütles Delfile, et võrreldes eilse ja üleeilsega alustas politsei täna rohkem menetlusi ning politseijaoskonda viidi täna kuus inimest.

"Alustasime täna kaks väärteomenetlust inimeste suhtes, kes rikkusid avaliku koosoleku pidamise nõudeid ja tegid üleskutseid koguneda. Lisaks alustasime ühe väärteomenetluse seetõttu, et 41-aastane mees solvas Vabaduse platsil terviseameti töötajat," kõneles Põder.

Ühes vahejuhtumis lõi 58-aastane naine käega vastu politseitöötaja kaamera objektiivi ning selle kohta alustati menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. "Kõik need neli inimest viidi menetlustoiminguteks jaoskonda ning nad vabastati pärast materjalide vormistamist. Lisaks viidi täna jaoskonda viieski inimene, kel olid kaasas politseinikke solvava tekstiga plakatid. Politsei viis mehe jaoskonda, kust ta pärast vestlust vabastati. Plakatid võttis politsei hoiule," lisas Põdr.

Hulga vestluste kõrval tegi terviseamet päeva jooksul kolm ettekirjutust 2+2 nõude rikkumise kohta, neist ühel juhul ettekirjutust ei täidetud ning sellele inimesele määrati 500 eurot sunniraha.

"Viimase kümne päeva jooksul oleme kokku alustanud seitse menetlust avaliku koosoleku pidamise nõuete rikkumise kohta," nentis Põder.

Sadakond inimest

Politsei lähtub oma tegevuses terviseameti ohuhinnangust nakkuse leviku kohta. "Selle alusel eraldas politsei täna Toompeal veel ühe ala, kus kümneliikmeline grupp saaks koosolekut pidada ja ülejäänud inimesed suunati Lossi platsilt kaugemale. Lossi platsile täna meeleavaldajaid ei tulnud, kuid päeva edenedes kogunes umbes sadakond inimest Vabaduse platsile," kirjeldas Põder olukorda.

Õhtu saabudes jäi rahvast vähemaks ning kella 17 ajal oli platsil inimesi veel umbes paarikümne jagu. "Kogu päeva jooksul suunasime inimesi hajutatuse reeglist kinni pidama. Paraku oli mitmeid juhtumeid, kus politseinikke provotseeriti ja vaieldi nii terviseameti inimeste kui ka politseinike antud juhistele häälekalt vastu."

Politseil on endiselt tõsine mure sellega, et avalikul koosolekul puudub korraldaja, kes vastutaks inimeste suunamise ja turvalisuse tagamise eest. "Kui koos on palju inimesi, kuid pole kedagi, kes inimestega suhtleks ja üritust koordineeriks, võib massikäitumine olla ettearvamatu ja olukord eskaleeruda," ütles Põder.

Kui meelavaldus jätkub ka homme, suunab politsei inimesi varasemast veelgi rohkem väiksematesse gruppidesse. "Kogunejad peavad kindlasti arvestama, et kui olukord muutub osalejatele endile või teistele ohtlikuks, politsei korraldusi kuulda ei võeta või tekib rüselusi, tõuklemisi või muud vägivalda, siis kasutavad politseinikud olukorra lahendamiseks sundi ja erivahendeid."