Ukraina eriteenistustel õnnestus saada DRV välisministeeriumilt Venemaa presidendile adresseeritud kolme võimaliku pöördumise tekst. Kõigile neile kirjutas alla piirkonna Moskva-meelne juht Denis Pušõlin, kirjutab ZN.ua, tuginedes Ukraina luureteenistuste teabele.

Ukraina luure informeeris diplomaatiliste kanalite ja luureteenistuste vaheliste sideliinide kaudu sellest hiljuti ka oma liitlasi.

Kirja esimeses versioonis palutakse osutada "vabariigile" sõjalist abi, teises aktsepteerida piirkonda Venemaa osana ja kolmandas tunnustada selle iseseisvust ning sõlmida sõpruse ja koostöö leping.

Kõigis kolmes tänab Pušõlin Putinit "Donbassi rahva nimel hindamatu abi eest, mis on aidanud meil Kiievi võimude survest hoolimata ellu jääda alates 2014. aastast".

Ühtlasi nimetab ta hindamatuks Venemaa presidendi otsust tunnustada "vabariikide" elanikele väljastatud dokumente ja anda neile võimalus saada Venemaa kodanikeks. "Inimestele, kes tunnevad end vaimus venelastena ja peavad oma põhieesmärgiks lõimumist Venemaa sotsiaal-poliitilise kultuuriruumiga, tähendab see hindamatut võimalust".

"Minski lepingud ja olemasolevad kokkulepped ei ole kunagi takistanud Ukraina riiki rikkumast kehtestatud vaherahu," kurdab Pušin kõigis versioonides. "Ukraina, saades USA ja teiste läänepoolsete partnerite täieliku toetuse ning vastuolus rahvusvaheliste kohustustega, otsustas kasutada jõudu meie territooriumil tekkinud konflikti lahendamiseks".

Järgnev palve on kõigis kolmes versioonis aga erinev.

Neist esimeses palub Pušõlin Putinil "osutada sõjalist abi, et lõpetada Ukraina ulatuslik vaenutegevus ja agressioon" . Taotluses tuuakse õigustusena eesmärki vältida tsiviilisikute hukkumist ning infrastruktuuri ja eluruumide hävimist.

Teises versioonis palub Pušõlin liita DRV Venemaa koosseisu: "Ma palun teil võtta vastu meie vabariik Vene Föderatsiooni. Kõik meie inimesed tahavad saada osaks Venemaa suurjõust. Tõend sellest on rahvahääletuse tulemused 11. mail 2014 ning samuti arvukad järjekorrad Venemaa kodakondsuse saamiseks." DRV juht lisab, et vajadusel on elanikud "valmis oma tahet uuesti väljendama, kinnitamaks soovi ühineda oma ajaloolise kodumaaga".

Kolmandas versioonis palub Pušõlin Putinil tunnustada "vabariiki" kui "sõltumatut demokraatlikku õigusriiki" ning kaaluda võimalust sõlmida DRVga sõpruse- ja koostööleping, mis näeb ette koostöö ka kaitsevaldkonnas.