Põhja prefektuuri kriisistaabi juht Valdo Põder kõneles, et täna kogunes Toompeale umbes sama palju inimesi nagu viimastel päevadel. "Põhiline ülesanne oli selgitustöö inimestele valitsuse korralduste meeldetuletusega," ütles Põder. Lõpuks piirati ligipääs Toompeale, kui seal oli juba liiga palju inimesi ning hajutusnõudeid oli keeruline täita.

"Päeva lõikes oli olukord üsna varieeruv. Hommikul, kui inimesi oli vähe, kuulati politseid ja hoiti üksteisega vahet. Tervisereeglitest õhtul enam kinni ei peetud," nentis Põder. Ta lisas, et tuvastati üks liiklusseaduse rikkuja, kes kasutas roolis telefoni ja ei allunud politsei käskudele. Sel põhjusel pidi politseinik lõhkuma auto aknaklaasi, et mees vastutusele võtta. "On alust arvata, et mõni inimene rikkus avaliku koosoleku pidamise reeglit," lisas Põder.

Toompeal rikuti väga palju tervisekriisi nõudeid - põhiliselt ei tagatud hajutamine. "Politsei jaoks teeb muret see, et sellel kogunemisel pole vastutajat, kes tagaks avaliku korra, liikluseeskirjade järgimise," kirjeldas Põder olukorda. "Seetõttu tunneme muret, et rahvas käitub spontaanselt ja võib neile endile viga teha."

"Homseks muudame politsei taktikat, et reeglid täita. Ei tasu koguneda, kuna käitutakse provokatiivselt, puudub hajutatus ja on risk viiruse levikuks."