Mart Helme on väljendanud Euroopa Liidu vastaseid seisukohti juba aastaid, mistõttu Riigikogus EL-i liikmelisuse vastase toetusgrupi loomine ei pruugi avalikkusele tulla üllatavana. Kuigi säärane samm näib olevat üsna suure kaaluga, ei pea Helme seda millekski liigselt drastiliseks.

"Kõigepealt on eesmärk ikkagi algatada vastav diskussioon," sõnas Helme Eesti Rahvusringhäälingule. "Küsida: kuhu liigub Euroopa Liit ja kuhu liigub Eesti Euroopa Liidu sees?"

Endine siseminister toonitas, et toetusgrupi loojana seisab ta vastu Euroopa Liidu tulevikuhoovustele.

"Ei mina ega meie erakonna liikmete absoluutne enamus ei ole Euroopa Liidu kui rahvusriikide ühenduse ja majandusühenduse vastu," rõhutas Helme. "Me oleme Euroopa Liidu kui föderaalriigi vastu, oleme vastu Euroopa Komisjonile kui Euroopa valitsusele, oleme vastu Euroopa ühismaksudele ja oleme Euroopa ühtse poliitilise ideoloogia kehtestamise vastu."

Helme tõdes, et mõned EKRE fraktsiooni liikmed on tõotanud toetusgrupiga liituda. Küll aga on teada ka fraktsioonikaaslaste otsusest mitte ühineda, vaid jääda äraootavale seisukohale.

"Meil on kindlasti ka pigem euromeelseid inimesi. Ma ei saa öelda, et meil on siin konsensuslik üksmeel," sõnas partei endine esimees. Juhul, kui partei tõesti otsustab minna seda teed tervikuna, tuleb võtta vastavad otsused vastu juhatuses ja erakonna volikogus. "Peab täpsemalt järele vaatama, võib-olla on vaja meie programmi muutmist," märkis Helme.

Tema argumentidega saab lähemalt tutvuda ERR-ile antud intervjuus.