Joonisel näeme varasemalt COVID-19 läbipõdenud ja varasemalt tervete inimeste antikehade taset:

Varasemalt tervetel inimestel (kollased pallid) puuduvad esialgu COVID-19 vastu kaitset pakkuvad antikehad. Need inimesed saavutavad ühe vaktsiinidoosiga sarnase antikehade taseme, mis on tavaliselt varem COVID-19 läbipõdenutel (sinised pallid).

Erik Abner: "Varem mitte-läbipõdenud inimesed saavutavad kahe doosiga vaktsineerides aga märkimisväärselt kõrgema antikehade taseme, kui vaid viiruse läbipõdemisega. Sarnase antikehade taseme saavutavad varasemalt läbipõdenud inimesed ühe vaktsiinidoosiga."