Grünthal nõudis politseinikult vastuseid ka selle kohta, kes on andnud politseinikule korraldusi oma ametiülesannete täitmiseks. Samal ajal filmis poliitik oma telefoniga korrakaitsjat.

Riigikogu ees on juba nädalapäevad planeeritava seadusemuudatuse vastu protestinud oma muude ajamahukate töökohustuste kõrvalt EKRE saadik Kalle Grünthal. Muuhulgas on ta üle võtnud maskivastaste kombe politseinike provotseerida ning neid samal ajal filmida.

Videos nõuab ta patrullpolitseinikult aru, kes andis korralduse seada üles riigikogu ette aedtõkked ja kirjad, mille kohaselt ei tohi riigikogu platsil koguneda korraga rohkem kui 10 inimest. Politseinik püüab videos selgitada, et tema täidab oma juhi käskusid, kuid saadikut see vastus ei rahulda.