„Kuna meeleavaldusel kasutatakse helivõimendust ja see on häirinud tavapärast liiklust, siis tuleb selline meeleavaldus registreerida,” ütles Kirss. „Politsei on Lossi platsi meeleavaldustel avaliku koosoleku korraldamise nõuete rikkumise kohta alustanud kaks väärteomenetlust, sest koosolekud on olnud registreerimata, neil kasutatakse helivõimendust ning puudub määratud korrapidaja, kes vastutaks osalejate turvalisuse eest.”

Kirss jätkas: „Politsei on Lossi platsi avalikel koosolekutel kõigil päevadel olukorda jälginud ning suunanud inimesi hajutatuse nõuetest kinni pidama. Nädala esimestel päevadel oli hajutatus tagatud, kuid eile kogunes inimesi varasemast rohkem, täna jälle veidi vähem.”

„Avalike koosolekute pidamise reeglid on seotud osalejate endi ning kõigi teiste linlaste turvalisusega. Koosolekul peab olema korraldaja ning inimene, kes hoolitseb selle eest, et annab osalejatele suuniseid, juhendab ohutut liiklemist, annab vajadusel edasi politsei sõnumi või muu tähtsa info. Juhul, kui liigutakse ühest kohast teise, peab korraldaja vastutama näiteks selle eest, et osalejad ei satuks sõiduteele ega takistataks teiste jalakäijate liiklemist,” lisas Kirss.

Avaliku koosoleku nõuete rikkumise eest võib politsei määrata rahatrahvi kuni 800 eurot.