Nii valitsuse liikmed kui ka teadusnõukoja liige ja PERH-i ülemarst dr Peep Talving on öelnud, et nakatumisnumbrite ja -kordaja valguses ei tohi mööda vaadata tõigast, et haiglate koormus on endiselt suur. Täna hommikuse seisuga oli haiglaravil 634 inimest.

Teisipäevases Delfi “Erisaates” rääkis Talving, et praegu on keskmine haiglaravi vajava patsiendi vanus 68 eluaastat, kuid PERH-is on enamik patsientidest 70–74-aastased. Ta märkis, et kolmanda astme intensiivravis on ligi 80 protsenti mehed vanuses 66 eluaastat, seega on Talvingu sõnul võrreldes esimese lainega patsientide vanus tulnud alla.

Terviseameti andmed pandeemia esimese laine hospitaliseeritute keskmise vanuse kohta ei ole Delfini jõudnud, seega ei saa võrrelda esimese ja teise laine hospitaliseeritute keskmise vanuse muutust.

Küll aga on olemasolevatest andmetest näha, et teises laines ehk alates septembrikuu teisest nädalast kuni eelmise nädalani ei ole koroona tõttu hospitaliseeritute keskmine vanus langenud. Kui septembri teisel nädalal oli keskmine vanus 61,1 eluaastat, siis eelmisel nädalal aga 67,4 eluaastat. Niisiis on teises laines näha ka mõningast vanuselist tõusu. Teise laine keskmine hospitaliseeritute vanus on 66,5.

Küll aga on teises laines näha erinevust meeste ja naiste keskmistes vanustes. Sellele viitas ka dr Talving “Erisaates”, kui ütles, et raske seisund, haiglaravi vajadus ja suremus on meestel kolm korda kõrgem kui naistel. “See on arvatavasti immuunsüsteemi ülesehitusest tingitud,” lisas Talving.

Hospitaliseeritud naiste keskmine vanus on teises laines 68,7 eluaastat, meeste keskmine vanus aga 64,5. Seega on meeste ja naiste keskmise vanuse vahe 4,2 aastat.