Teenetemärkide seaduse § 13 lõike 1 punkt 1 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises.

Riigikohus otsustas eile, et ei võta menetlusse Malle Kobini kaitsjate kassatsioonkaebust, mis tähendab, et naisele mõistetud vanglakaristus jõustus lõplikult.

Eelmise aasta augusti lõpus mõistis Pärnu maakohus endise aasta ema ja kasuperede liidu juhi Kobini neljaks ja pooleks aastaks vangi. Kobin palkas pärast otsuse kuulutamist endale veel ühe kaitsja ja kaebas otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse.

Detsembris määras Tallinna ringkonnakohus Kobinile mõistetud nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse täitmisele osaliselt, mõistes kohe ärakandmisele kuus kuud vangistust. Riigikohus otsusas täna, et ei võta Kobini kaitsjate esitatud kassatsioonkabust menetlusse.

Ringkonnakohus jättis karistusest neli aastat täitmisele pööramata tingimusel, et Malle Kobin ei pane viieaastase katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab ettenähtud kontrollnõudeid.

Samuti määrati, et Malle Kobin on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Pärnu maakohus mõistis 2020. aasta 24. augusti otsusega Kobini süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning karistas teda nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Süüdistuse järgi vägivallatses Kobin enda viie kasulapse kallal: lõi neid käe ja jalaga, pani mitmeks päevaks luku taha ja sundis ühe koha peal seisma mitu korda mitme aasta jooksul. Pärnu maakohtu lahendi kohaselt pani Kobin aastatel 2016–2019 toime 12 kuritegu viie 9–17-aastase kasulapse vastu.

Süüd ei tunnistanud Kobin omaks ei Pärnu maakohtu ega Tallinna ringkonnakohtu istungil, väites, et lapsed on kõik välja mõelnud. Küll aga väljendas ta novembri lõpus toimunud ringkonnakohtu istungil esimest korda avalikult kahetsust: „Väga siiralt kahetsen, et ma teatud hetkedel ei leidnud teistsuguseid võimalusi. Siiralt kahetsen, et ma ei nõudnud KOV-idelt tugiisikuid, ja kahetsen, et lasin ennast mõjutada abivajavatest lastest ja probleemide ees seisvatest ametnikest, mille tagajärjel need rasked lapsed oma koju võtsin.”