Riigikogus menetletakse seaduseelnõud 347 SE, mille üks eesmärkidest on anda politseile rohkem õigusi koroonapiirangute rikkujate trahvimisel, osati kuna terviseametile käib kõikide rikkumistega tegelemine üle jõu.

"Nakkushaiguse epideemilise leviku ajal ei ole võimalik, et terviseamet menetleks kõiki väärtegusid ise. Senise töökorralduse kohaselt kogub politsei- ja piirivalveamet riikliku järelevalve raames andmed rikkumise kohta ning annab need terviseametile edasi väärteomenetluse alustamise otsustamiseks ja menetlemiseks. See on töömahukas ja ei ole tõhus. PPA peab saama kohapeal lahendada lihtsamaid juhtumeid (eelkõige kiirmenetluses) ning määrata rikkujatele karistusi," selgitati eelnõu mõtet seletuskirjas.

Politseijuht Elmar Vaher rääkis Maalehele, mida seaduseelnõu täpsemalt muudab ja mida mitte.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt kehtestatud piirangute kohaselt tohib avalikul koosolekul osaleda kuni kümme inimest, kes ei tohi teiste isikutega kokku puutuda. Lisaks kehtib välitingimustes 2+2 reegel, mille kohaselt tohivad koos liikuda kaks inimest, hoides teiste inimetega kahemeetrist vahet. See reegel kehtib ka koosolekul osalejatele.