Ühel asjaosalistele teada oleval päeval tekkis kolmel noormehel mõte tutvuda lähemalt kiiruskaamera tööpõhimõtetega. Süvenemata teooriasse, otsustati asuda kohe praktilise katse juurde," kirjutas liiklusjärelevalvekeskus.

"Katse paremaks õnnestumiseks, tuuletakistuse vähendamiseks või mõnel muul asjaosalistele teada oleval põhjusel oli eelnevalt sõidukilt eemaldatud ka registreerimisnumber. Algkiiruseks valiti lubatud sõidukiirus korrutatud kahega ja mõned ühelised peale. Nagu tänapäeval kombeks, siis dokumenteerimiseks salvestati tegevus mitme kaameraga," märgiti postituses.

"Kiiruskaamera täitis oma osa eeskujulikult ja juhil tekkis juba „sähvatust“ märgates arusaamine, et tegu siiski kõige mõistlikum ei olnud. Järgnenud menetluse käigus väljendas sõidukijuht juhtunu osas korduvalt kahetsust ja sellega arvestati ka otsuse tegemisel, kuid teadlikult ja tahtlikult toime pandud tegu tõi kaasa kalendriga mõõdetava päikesetõusude arvu, mille jooksul isik sõidukijuhina liikluses osaleda ei saa," seisis veel postituses.